خبر و دیدگاه

من روشنفکر نیستم

یکی از مشکلات تحصیل یافتگان ما غرب زدگی أست . و یک مشکل بزرگ غرب زدگی که  همه را نشه ساخته أست این أست که موضوعات اجتماعی و سیاسی را کورکورانه قبول میکنند بدون اینکه تعمق کنند . و مسایل سیاسی و اجتماعی در غرب به قوت رسانه ها که توسط سرمایه داران در غرب اداره می شود هدف آن کور ساختن مردم أست تا مردم دقیق فکر نکنند . زیرا اگر دقیق کنند استثمار نمی شوند ، آله شرکت های بازاریابی قرار نمیگیرند و مثال ها زیاد است .
در برنامه ” گفتگوی روز ” که از تلویزیون جهانی امید ٢۴ به همت نصیر جان خالد مورخ دوم فبروری پخش شد من گفتم که روشنفکر واژه ایست که از مارکس و لینن به ما رسیده است . این گفتار برای غرب زدگان بسیار تعجب آور بود. و دفعتا بیدار شدند .
روشنفکری در غرب و همین واژه اساسا  بعد از ظهور رنسانس که غربیان بر علیه کلیسا و تسلط کلیسا  قد اعلم کرده بودند، ظهور کرد . کلیسا به نام عیسی ( ع) مردم را برده ی خواهش های خود ساخته بودند . مثلیکه امروز طالبان به نام دین مردم را برده ساخته اند . کلیسا همه شیون زندگی مردم را کنترل میکرد . شدید مخالف مسایل علمی بود چنانچه گالیله را به خاطر تحقیقات علم نجوم محکوم به زندان کردند . این در زمان أست که مسلمانان شدید در علوم پیشرفت قابل ملاحظه کرد. کلیسا مخالف آزادی انسان بود و اسلام به انسان آزادی بخشید . کلیسا مخالف بود تا مردم خود فکر کنند و قرآن گفت ” و یتفکرون ” کلیسا مخالف تعقل انسانی بود و قرآن گفت ” افلا تعقلون ”  .
و واقعیت امر این أست که غربیان در مورد رنسانس مدیون مسلمانان هستند . کتاب ۱۰۰۱ Invention: Muslim Heritage in our World دیده شود که کشفیات و اختراعات مسلمانان را در ساینس قشنک فهرست کرده أست .
نتیجه فداعلم مردم در مقابل کلیسا نیچه فیلسوف آلمانی گفت خدا مرده أست ( استغفرالله ) مارکس آمد و گفت که ” دین افیون توده هاست ” و  دیکارت آمد و گفت که ” می اندیشم پس هستم ” به عبارت دیگر یعنی که دنیای دیگر وجود ندارد. و  برونوفسکی سنت های روشنفکری را نوشت . روشنفکر یعنی ضد خدا ، ضد پیامبر و ضد کتاب مقدس ! تحصیل یافته غرب زده فکر کرد که چون این فلاسفه ضد خدا بودند پس ما هم ضد قرآن و پیامبر باشیم و روشنفکری ما در همین أست که دین را یک سره نهی کنیم . عمیق نشدند که اسلام همه مسایل را که در غرب در قرن هژده و نوزده مطرح شد قرآن ١۴٠٠ سال قبل به بشر گفت .
من خجالت می کشم که کسی بگوید که فرید یونس یک روشنفکر أست . من به خود یک توهین میدانم که من را کسی بگوید روشنفکر . من نه ضد قرآن هستم و نه پیامبر و  نه فکر و تعقل . زیرا این قرآن بود که به من اندیشه انسان بودن را آموخت در حالیکه اندیشه انسان بودن در غرب دو صد سال نمی شود . من منور هستم زیرا نور خدا در قلب من أست نه اینکه یک روشنفکر تقلیدی باشم و هر چیز را کورکورانه قبول کرده باشم زیرا قرآن به من گفت : و اقلا تعقلون
دکتر فرید یونس
استاد بازنشسته بشر شناسی خاور میانه و فلسفه اسلامی از دانشگاه ایالتی کلیفورنیا

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. agha farid yonus az kh… haa ash gans ast. hich kas be yek mullah bi-dastar waje-ye roshan-andish ra be kar ne mi boraed , meger an-ke kharaed ash ra az dast dade baashaed. chera tar-ga kawedan naweshte haa-ye mulah haa ra chap mi konaed ? shod-ni (momken) ast az bala bal haa be gerdanende haa-ye tar-ga dastor dade shode baashaed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا