خبر و دیدگاه

پشتون ها باید معذرت بخواهند

هدف از علم تاریخ که قرآن مجید هم با آیات متعدد زیر عنوان قصص که نزد علما مشهور أست به قصص قرآن،  آموختن از گذشته أست تا بتوانیم آینده را بهتر بسازیم . تاریخ نه شرم أست و نه افتخار. یک علم أست که شما را متوجه به اشتباهات شما می سازد و بس . در هر کشور اتفاقات خوب و بد اتفاق اقتاده أست و مردم بسیار آموختند .
یک موضوع جالب که در امریکا أست این أست که به مجرد که از عدالت برای مردم فلسطین سخن بگویی یهودان شما را به ضد یهود محکوم می کند. در افغانستان وقتی از عدالت اجتماعی سخن بگویی پشتون ها شما را به ستمی بودن محکوم می کنند و میخواهند تاریخ افغانستان را انکار کنند. و شما را به ضد پشتون تاپه می زنند.
یک فیلم جنگ جهانی دوم را امریکایی ها ساخته بودند که انتونی کوین کار کرده بود و آلمان ها قهرمان فیلم را که در آن فیلم. نقش غیر یهودی داشت به نام یهود به کمپ مجرمین یهودان فرستادند. هر چه داد می زد که من یهود نیستم کسی نه می شنید. حالا در بین پشتون ها وقتی شما را ضد پشتون تاپه می زنند هر چه داد بزنی که من ضد پشتون نیستم کسی نمی شنود. یکی همان اشخاص من هستم که داد می زنم که ضد پشتون نیستم و اما من را به داش ها برای سوزاندن میفرستند که نی تو ضد پشتون هستی، برای اینکه من دوازده سال قبل داعیه نامنهاد پشتونستان را نوشتم و عدالت پشتون ها را به چشم سر تجربه کردم که من را خاین گفتند و ضد پشتون گفتند و غیره .
در افغانستان پشتون ها اشتباهات زیاد را مرتکب شدند. پشتونایزیشن افغانستان یک برگه از تاریخ کشور أست که واقعا مانند جنایات جاپان در کوریا تا بخشودنی أست. تغییر دادن نام های قریه جات به پشتو ، تغییر نام های فارسی به پشتو ، افغانستان را به خاطر  اقوام سرحدی پاکستان که پشتون هستند و جزیی ترین علاقمندی به افغانستان ندارند قربانی کردند. نصاب تعلیمی را به پشتو ساختن و غیره غیره که واقعا تاثر انگیز است و اما میخواهند همه را انکار کنند. امروز خیانت که اشرف غنی مرتکب شد و اما یک عده پشتون ها از او دفاع می کنند به جز از نشانه قوم پرستی چیزی دیگری بوده نه می تواند. و اما همه ملامتی را به گردن پاکستان و پنجابی ها می اندازند .
ما از یک مردم قومی و قبائلی که  میخواهند تاریخ را انکار کنند و یا روی واقعیت های جامعه خاک  بیندازند توقع معذرت خواهی را نداریم مانند صدراعظم سابق جاپان که از جنایات که در مقابل کوریا مرتکب شده بودند ، معذرت  خواست  و این را هم می دانیم که افغانستان خانه ای همه اقوام أست و هیچ قومی در اکثریت نیست و هیچ قومی بر قومی برتری ندارد. و افغانستان بدون شراکت همه اقوام ساخته نمی شود و اگر پشتون ها به این فکر باشند که مانند سابق مردمان غیر پشتون را به نام اقلیت حساب کنند ، این دیگر نا ممکن أست . 
یک روز قبل من یک برنامه در مورد ظهور پشتون ها در افغانستان  در برنامه جمهوری پنجم با رزاق جان مامون داشتم( برنامه شماره ٨١٧)  . برنامه را شریک شدم با گروپ های که عضویت دارم . پشتون ها فورا برنامه را از صفحه پاک کردند .  از نصب برنامه تا حال که این متن را می نوبسم در ٢۴ ساعت ۲۶ هزار بیننده  در یوتوب داشته أست.
پشتون های عزیز !
مانند یهودان که مردم را به  ضد یهود متهم  میکنند ،  به ضدیت با پشتون به خاطر که صدای عدالتخواهی را بالا میکنند ، محکوم نکنید .  اگر از جنایات گذشته معذرت نه می خواهید  که باید بخواهید، خود را با دیگر مردم یک برابر بدانید، اعتماد مردم را جلب کنید و از فکر تک قومی و استثمار فرهنگی مردم دست بکشید و امروز دیگر آن شرایط که قبل از جهاد افغانستان در مقابل اتحاد شوروی بود ، نیست . ما یک ملت مسلمان هستیم و هیچ قومی بر قومی برتری ندارد و هیچ مذهبی بر مذهبی برتری ندارد  چنانچه شما دست تانرا با سنی ها یکی کردید و نادر خان را به قدرت رساندید. و این ازدواج نامشروع مذهب سنی و پشتون ها افغانستان را تباه کرد .
من با مردم یک وعده کرده ام که واقعیت های را که من دانسته ام و برای من واقعیت است،  هم در دین و هم در تاریخ به مردم می گویم و شما سد راه من شده نه می توانید مخصوصا که اسلام شدید مخالف قوم گرایی و قوم پرستی است.
نقشه فعلی افغانستان را استعمار  برید ، خامکوک کرد و دوخت . اگر افغانستان روزی تجزیه شود شما پشتون ها عامل اصلی این تجزیه هستید زیرا میخواهید نظام غیر مدنی تک قومی را دوباره مستقر کنید و اما اینبار نا ممکن أست . نه شما در اکثریت هستید و این دروغ بزرگ أست که استعمار برای شما تحفه داده زیرا تا امروز نفوس دقیق کشور معلوم نیست، و فرض کنیم که شما در اکثریت باشید ، در جامعه شناسی اسلامی اکثریت و اقلیت نیست. مسلمان و غیر مسلمان أست. هر کس که کلمه گوی است مسلمان أست ، پس شما باعث تبعیض در مقابل مسلمانان می شوید و این نابخشودنی أست .
در افغانستان قرن بیست و یکم هیچ قومی بر قومی برتری ندارد و هیچ قوم در اکثریت نیست. هیچ مذهبی بر مذهبی برتری ندارد و هیچ مذهب در اکثریت نیست و این داستان شیعه و سنی بدعتی أست که خود مسلمانها  مرتکب این خیانت شدند ورنه در اسلام محمد سنی و شیعه وجود ندارد.
هیچ مردی بر زنی و هیچ زنی بر مردی برتری ندارد به جزء از تقوی و دانش . شما پشتون های عزیز  در قرن بیست و یکم مسایل پشتون والی  را که باعث پسمانی شما شده أست مانند بدل  و یا اینکه یک شوهر پشتون فوت می کند همسرش را بدون اجازه اش به برادر متوفی نکاح می کنید  که  این در اسلام غیر شرعی أست که از زن اجازه گرفنه نشود، فراموش کنید زیرا این مسایل قومی شما را غیر مدنی  جلوه میدهد  و برای شما خوب نیست .
فرید یونس
٢۵ جنوری. ٢٠٢٣
دیگر کوشش نکنید که پست های من را پاک کنید زیرا درین چهل سال کسی عقل من را نتوانسته است کنترل کند.

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. من به جرئت و شهامت فرید یونس آفرین میگویم و همچنان به علمیت و عالم بودن تصدیق مینمایم. بدلیل اینکه تنها اشخاص عالم هستند که با تعهد بوده و رسالت خودرا در برابر دین و مردم خود میدانند و هر چیریکه بنفع مردم مسلمان افغانستان باشد، همان را بدون ترس و بدون در نظر گرفتن نزاکتهای قومی و گروهی بیان میدارند. درست است که پشتونها که منظور از الیت پشتونها است و نه مردم عوام و درد دیده آن، از مردم افغانستان بخاطر جفاهای بیشماری که در حق مردم افغانستان مرتکب شده اند، معذرت بخواهند. تمام تلاشهای زمامداران افغانستان که به قوم پشتون تعلق دارند، این بوده که اقوام غیر پشتون را برده پشتونها بسازند. زمامداران پشتون افغانستان طور دیوانه وار در برتر قرار دادن قوم خود(افغان) تلاش نمودند. به مثال عمده ای نویسنده محترم اشاره کرده و آن منع کردن زبان فارسی در تمام مکاتب افغانستان، تا ده سال این جنایت را مرتکب شدند، معارف در افغانستان به سقوط مواجه شد تا مردمان و ریش سفیدان از دولت تقاضا کردن تا ازین کار دست بکشد و زبان فارسی را دوباره به مکاتب اجازه دهد. بعد از ده سال بچشم سر دیدند که عمل شان خائنانه و افراط گرایانه بوده و اجازه دادند که در مکاتب درسها به فارسی میتواند جاری باشد. این یک مثال از صدها مثال کار خائنانه و پر از تعصب زمامداران پشتون میباشد. از اثر حماقت و تعصب و بی عقلی همین زمامداران قوم پشتون است که افغانستان همین حالا از عقبمانده و بدبختترین کشور های جهان به حساب می آید. باید الیت قوم افغان مثل اشرف غنی و کرزی و روستا ترکی و نور محمد خالدی و دیگران که همه روزه عقل را در قفسه الماری حبس ساخته و برتری قوم خودرا تبلیغ میکنند.
    صد سلام و صد احترام به علمیت و عالم بودن شما که واقعیت را بدون کدام ملحوظ بیان نمودید.
    چقدر عال شما در صحبت خود فرمودید که شما نه شیعه و نه سنی بلکه مسلمان میباشید.

  2. *دوست ما نبشته است که(افغانستان خانه ای همه اقوام أست و هیچ قومی در اکثریت نیست و هیچ قومی بر قومی برتری ندارد. و افغانستان بدون شراکت همه اقوام ساخته نمی شود و اگر پشتون ها به این فکر باشند که مانند سابق مردمان غیر پشتون را به نام اقلیت حساب کنند ، این دیگر نا ممکن )ولی چنین نیست افغانستان تنها وتنها خانه افغانهای وکوچی زاده هااستنباید ایدیهم احیای خراسان را فراموش کرد*کوتاهی در ایجادخراسان کوچ اجباری اکثریت مطلق مردم تاجیک،ازبک،هزاره را به دنبال خودداری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا