خانه » خبر و دیدگاه » اسلامی ساختن نام شهر ها

اسلامی ساختن نام شهر ها

سکندر مقدونی هر جایی را که فتح می‌کرد شهری ویا بندری بنام خود آباد می‌نمود تا نشانی از قلمرو بزرگ او باشد . نگاشته اند که مقدونی بزرگ فرمان داد تا در مناطق همین چاریکار امروزی شهری بنام امپراتور بنا کنند و نامش را سکندریه بگذارند ، از این تاریخ کمابیش دوهزار وپانصد سال میگذرد ولی چاریکار سکندریه نشد .
امارت اسلامی افغانستان با تغییر نام شهر ها فقط یک هدف را دنبال میکند ، اسلامیزه کردن محیط زیست از نوع طالبی آن . پدر کلان ابو حنیفه را مسلمانان به بردگی گرفتند و به کوفه بردند و ابو حنیفه و پدرش را متولد کوفه نوشته اند ، بطور حتم او میدانست که عرب نیست و بر همین بنیاد از اسلام برداشت متعادل و میانه رو داشت .
نام اصلی او را نعمان بن ثابت بن زوطی نوشته اند و ابوحنیفه و امام اعظم به پسوند نامش در زمانی علاوه شده که بحیث یک دانشمند مسلمان از شهرت بزرگ برخوردار بود . استفاده از تخلص امام اعظم برای نامگذاری یک منطقه در حالی صورت می‌گیرد که قرائت اجتهادی او از اسلام هیچگونه همخوانی با قرائت طالبی ندارد .
یاد ما باشد که اگر امروز چاریکار به شهر امام ابوحنیفه تغییر نام داده بتواند ، فردا نوبت بغلان است تا به شهر امام قطیبه تغییر نام دهد و هرگاه این بدعت در چند کلان شهر جا افتاد روزی نوبت قندهار رسیدنیست تا بنام شهر ملا عمر یاد شود .
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com