خانه » خبر و دیدگاه » اسناد آرشیف برتانیه (دوره شیرعلی)

اسناد آرشیف برتانیه (دوره شیرعلی)

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار برگردان

رسالۀ که در۱۸۷۸ به فرمایش وزیر خارجه (برتانیه) برای هند توسط جورج ادواردایر و ویلیام سکا تیسو ود برای
دفتر علیا حضرت ملکه نشر شده است، شامل اسناد دوره شیر علی
از ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۸ است.

دوام مطلب … اسناد آرشیف برتانیه (دوره شیرعلی)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com