خبر و دیدگاه

شهادت و امامت

به مناسبت دهم محرم
درین هیچگونه جای شک و تردید نزد مسلمان جهان نیست که فاجعه محرم یک واقعه اسفناک تاریخ اسلام است که نباید اتفاق می افتاد .
حضرت امام حسین رض مانند دیگر بزرگان صدر اسلام یک شخصیت سیاسی بود زیرا برای عدالت قیام کرد و نمیخواست تا  مسلمانان بدست مردمان ظالم و خودخواه رهبری شود . از نگاه سیاسی یک قیام نبود زیرا قیام در جامعه شناسی سیاسی یک پدیده مردمی بزرگ است. اما او تنها بود. بیعت نکرد و جانش را برای احیای عدالت از دست داد. او کوشش کرد تا نقش خود را منحیث نوه پیامبر بازی کند که مذاکرات متاسفانه به نفع مردم نبود.  هدف امام حسین به وجود آوردن دو فقه مذهبی به نام شیعه و سنی نبود. هدف امام حسین دو پارچه ساختن اسلام نبود. هدف او این بود که برای دستگاه ظالم و اشخاص فاسد بیعت  نکنید. امام حسین نه شیعه بود و نه سنی و مسله شیعه و سنی بعد از شهادت امام شروع شده است نه قبل از آن . این یک واقعیت است که هیچ کس انکار کرده نه می تواند.
مردان و زنان صدر اسلام نقش خود را در تاریخ بازی کردند . آنها نه پیامبر بودند ،و نه فرشته بودند . قبل از امام حسین پدرش هم شهید شده بود یعنی حضرت علی رض . اما شیعه ها شهادت علی را به پیمانه حسین تجلیل نه می کنند . قبل از علی عثمان و عمر هم که سرداران اسلام بودند شهید شدند و اما کسی از آنها یاد نه می کند . این مردان و زنان صدر اسلام نقاط ضعف و قوت خود را داشتند زیرا انسان بودند و نظر به صوابدید  خود عمل میکردند . برای من که نه شیعه هستم نه سنی دهم محرم یک تاریخ ننگین تاریخ اسلام است نه اینکه یک روز ماتم باشد. اساسا این روز ، روز آموزش و پرورش است نه ماتم  . ما باید از شهادت بیاموریم که هدف شهادت چه بود نه اینکه به سینه سینه خود بزنیم و ماتم کنیم و فردای آن با مراکز سیاسی فاسد و قوم پرست دست همکاری دهیم . به نظر من ، بهترین شیعه حضرت امام ابوحنیفه بود که با دستگاه فاسد عباسیان همکاری نکرد . شیعه و سنی ساخته و باقته انسان های است که خواستند اسلام مانند کاتولیک که به پروتستانت تبدیل شد دو پارچه شود . در دوران بیست سال حکومت دموکراسی صادراتی در افغانستان شیعه و سنی بی شرمانه با دستگاه فاسد و ظالم افغانستان همکاری کردند و مخصوصا آنهای که شیعه بودند و باید زیاد تر محتاط می بودند اهداف شهادت را زیر پای کردند .
جوانان شیعه از امریکا با حقوق دو صد و پنجاه هزار دالر همرای عساکر امریکایی همکاری کردند و اینها مانند سنی ها اهداف شهادت را زیر پای کردند . تحسین و تمجید از امام حسین بجاست وقتی رد پای امام حسین رض را تعقیب کنیم و اما اگر ماتم می کنیم و فردای آن به حکومات مانند ایران و طالبان به خاطر منافع شخصی و مذهبی همکاری می کنیم و دهم محرم به سینه سینه می زنیم از ما منافق تر  وجود ندارد . همین حالًا یک عده شیعه ها با طالبان دست همکاری دراز کردند آیا امام حسین همین را میخواست ؟ . برای من یک روز تاریخی است و مردان بزرگ اسلام قبل از امام حسین هم شهید شدند و اما چرا مسله امام حسین را کلان ساختند برای اینکه نفاق را دامن بزنند . امروز در ایران شیعه زیر نام امامت مردم را استثمار کرده اند . مردم را از حق آزادی محروم کرده اند . زنان در نظام امامت قاضی شده نمی تواند . زنان بسیار به مشکل طلاق میگیرند و باید برده مرد باشد.  مردم زیر نام امامت به ستوه آمده اند .  و به نام امامت مردم مغز شویی شده اند.
. من قبل ازینکه حسین بن علی را بشناسم ، اسلام محمد را شناختم . برای من حسین بن علی یک شخصیت تاریخ اسلام بود و نقش خود را به همان قسمیکه بود بازی کرد.  اما نتیجه اش متاسفانه دو پارچه شدن اسلام بود که هزاران مسلمان به خاک و خون غلتیدند.
امامت به ذات خود یک دیکتاتوری است و مردم ایران بسیار ازین امامت خود ساخته شان که مردم یک سرزمین را کنترل می کنند رنج می برند . من هرگز حاضر نمی شوم که مانند اسقف کلیسا به یک نفر رجوع کنم که برای من دین و زندگی را بیاموزد . کسانی به امام و امام بازی تکیه می کنند که عقل خود شان فراموش شان شده است . عقل من از هیچ کس بلند تر نیست و از هیچ کس کمتر . من مبخواهم برای خود تصمیم بگیرم و برای خود زندگی کنم نه اینکه یک امام لوده در عصر حاضر برای من تصمیم بگیرد .
دید و بینش تاریخی من این  است که قیام حسین بن علی یک قیام خودی بود نه مردمی . و چون باعث تفرقه شد  و دین اسلام بدون اینکه او خواسته باشد دو پارچه شد. همان اصل اصالت خود را از دست داد . اگر این قیام خودی یک رسالت قوی میداشت. امروز مردم به نام امامت اسبر چند آخوند نادان که تنها منافع خود شان مطرح است نمی شدند.  امروز مانند وهابی نادان فکر و اندیشه و قلم مردم را کنترل می کنند . نوشته ها را سانسور می کنند چنانچه کتاب این محقق را از انگلیسی به اجازه من ترجمه کردند و نام حضرت عایشه رض را تصرف کردند و از متن کتاب کشیدند . آیا امامت سانسور دید و بینش تاریخ اسلام است ؟ متاسفانه شهادت درس عبرت برای شیعه و سنی نشد به جز از تعصب و تبعیض بر علیه همدیگر.
نتیجه :
امام شهید شد که شما امروز به یک نظام فاسد، دیکتاتور و ظالم بیعت نکنید.
امام برای این شهید نشد که اسلام دوپارچه شود و به نام شیعه و سنی عرض اندام کند و این کار اهل نفاق و شقاق بود
از نگاه جامعه شناسی سیاسی  هر دو فقه کافی ظلم کردند و همدیگر را به نام مذهب قتل کردند و  بستگی به این گروه ها هم ظلم در مقابل اسلام است . از نگاه جامعه شناسی سیاسی حالًا به جای یک دین که خدا برای جهانیان اراده کرد و خواست تا همه به دین خدا تمسک جویند جایش را مذهبی گرفت و باعث به وجود آورد تعصب و تبعیض و تنگ نظری شد . نه تنها تاریخ را عوض کردند بلکه با جملات که ساخته و بافته خود شأن أست اصول فقه را به وجود آوردند که همه بوی تعصب میدهد . این هدف شهادت نبود و مردم زیر عنوان امامت استثمار شده اند و عقل های شان از شان به نام شهادت و امامت گرفته شده است  در حالیکه دین انسان را آزاد آفرید تا برای خود تصمیم بگیرد .اسلام آمد تا مردم از هر گونه اسارت آزاد شوند و اما امروز ما می بینیم که به نام دین و سنت و امامت مردم استثمار شده اند.
یکتعداد از مردم اهل تشیع، شهادت امام حسین رض  را نهضت میدانند. اگر نهضت می بود، شیعه ایران امروز توسط آخند ها استثمار نمی شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا