خانه » خبر و دیدگاه » شناخت ناراست رهبران تاجیکها ، هزاره ها وازبکها از ناسیونالیسم پشتون

شناخت ناراست رهبران تاجیکها ، هزاره ها وازبکها از ناسیونالیسم پشتون

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

قسمت اول ــ پیدایی تاریخ سیاسی قوم پشتون افغان

با آموزش دقیق ازرویداد های سیاسی نیم قرن اخیرکشور (خراسان ــ افغانستان) میتوان درس های
تاریخی زیر راازآن برون آورد .
چون انگیزه تداوم جنگ وجنایت سه سدۀ اخیر درکشور ما با فرمانروایی سیاسی پشتونها پیوند
وبستگی دارد . بناً لازم است که ابتدا مردم بدانند که خاستگاه تاریخی قوم افغان ویا مترادف آن
پشتونها ازکدام مکان یا کشوربوده وچگونه واز چه وقت این قوم به سرزمین ایران شرقی یا خراسان
دیروزمسکن گزین شده اند .

 

ادامۀ مضمون … شناخت نادرست رهبران تاجیکها

۱ دیدگاه

  1. به قلمت برکت که عجب فشرده و عالی موضوع را بیان کردی!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com