خانه » خبر و دیدگاه » دولتهای محاط به خشکه و حقوق بین الملل دریاها

دولتهای محاط به خشکه و حقوق بین الملل دریاها

عید محمد عزیز پور- داک
عید محمد عزیز پور-داکتر حقوق بین الملل

پیشگفتار مترجم
این کتاب که برگردان آن به دسترس اهل مسلک وخوانندگان گرامی
قرار میگیرد یکی از نادرکتاب هائی است که تا کنون در رابطه با کشور
های محاط به خشکه وحقوق بین الملل دریا ها به زبان روسی نوشته شده است.
تصمیم ترجمۀ این کتاب همیشه در ذهنم بود. اما به خاطر مشغولیت در زمان دانشجوئی، ترجمۀ این کتاب برایم میسر نشد. تا اینکه
چند سال پیش از یکی از دوستانم خواهش کردم که تا کاپی این کتاب را برایم بفرستد و به ترجمه آن همت گذاشتم.

دوام کتاب … کتاب دولت_های محاط به خشکه و حقوق بین_الملل دریاها، نهایی (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com