خانه » خبر و دیدگاه » شورش امیرحبیب الله کلکانی

شورش امیرحبیب الله کلکانی

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار نویسنده
کتاب چکیده حوادث افغانستان ١٩٢٧ توسط آقای مکوناکی (حالا سر ریچارد) تدوین شده
است که قبلا از ١٩٢٢ تا ١٩٢۴ به عنوان مشاور در ھیئت نمایندگی برتانیه در کابل بود و
سپس مقام سفیر اعلیحضرت از ١٩٣٠ تا ١٩٣۵ را در کابل به عھده داشت.

 

دوام موضوع … کلکانی (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com