خانه » خبر و دیدگاه » لویه جرگه موش ھا

لویه جرگه موش ھا

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

بزرگان ما حکایت کرده اند که روزگاری، شمار زیادی از موش ھای مظلوم به پیشگاه
رھبران و بزرگان خود شکایت کردند که ما از دست ظلم و ستم و کشتن و خوردن توسط
«گربه /پشک» ھا به جان رسیده ایم و اگر جلوی آنھا گرفته نشود، شاید نسل ما رو به
انقراض برود…

دوام مطلب … لویه جرگه موش ها (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com