خانه » خبر و دیدگاه » گلوله ها…

گلوله ها…

فهیم فرند
فهیم فرند - شاعر و نویسنده
خیالِ بذر گُلی، بعد ازین نباید داشت
تمام باغچه ها را تفنگ باید کاشت
نه گندم است سبب ساز و نه جواری تان!
گدام را باید، از گلوله ها انباشت
چو پیک عشق سفر کرده از حوالی ما
نه لطف صبح بجا مانده نه حلاوت چاشت
مباد آنکه دگر، سِحرمان کند ابلیس
مباد آنکه دگر، دیو را مَلَک اِنگاشت
به بام جنگ به جای درفش کاذب صلح
هزار مرتبه بهتر که طبل جنگ افراشت
بباید آنکه به هرگام خویش، جانبِ کوه
به عزم کشتن گرگی، پی و قدم برداشت
بااحترام
عبدالفهیم فرند- ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۰ خورشیدی
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com