خانه » خبر و دیدگاه » ضرورت ایجاد جبهات مقاومت

ضرورت ایجاد جبهات مقاومت

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

ضرورت ایجاد «جبھات مقاومت نیروھای مردمی و مستقل» !
================================================
(ملیشه ھای دولتی/پولکی زیر نام «خیزش ھای مردمی» پیشینه ی سیاه دارد)!

 

دوام مطلب … ضرورت ایجاد جبهات مقاومت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com