خانه » خبر و دیدگاه » افغانستان ۱۸۱۵

افغانستان ۱۸۱۵

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

 

پیشگفتار مترجم

قرار معلوم «فرھنگ جغرافیایی ھند شرقی۱» والتر ھمیلتون، نخستین اثری است که حاوی
معلومات در مورد امپراتوری ھا، سلطنت ھا، قلمروھا، ولایات، شھرھا، شھرک ھا،
نواحی، قلعه ھا، بنادر، دریا ھا و جھیل ھای ھندوستان و مناطق ھمجوار آن ھمراه با شیوه
ھا، رسوم، نھادھا، زراعت، تجارت، تولیدات، عواید، نفوس، اقشار، مذھب و تاریخ
باشندگان آن بوده و در سال ١٨١۵ به نشر رسیده است.

باقی مطلب… افغانستان ۱۸۱۵

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com