خانه » خبر و دیدگاه » دیورند از زاویۀ دیگری

دیورند از زاویۀ دیگری

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

(تشویش پاکستان، خنجر زدن از پشت توسط کابل در مقابله با ھند است)

چند روز پیش، این پرسش را از علاقمندان عزیز تاریخ کشور در برگه فیسبوک خویش
مطرح کردم [١]:
«لغو معاھدات پیشین افغانستان در سال ١٩۴٩ توسط کدام «مرجع» و در کدام «تاریخ»
صورت گرفته است؟ فیصله اصلی در کجا نشر شده و محتوای آن چیست؟

دوام مطلب…دیورند از زاویه دیگری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com