خانه » خبر و دیدگاه » متن کامل کتاب «تاجیکان در منابع تاریخی»‎

متن کامل کتاب «تاجیکان در منابع تاریخی»‎

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیش ا ز اینکه در بارۀ خاستگاه تاجیکان و چگونگی بازتاب آن در منابع تاریخی
بحث کنیم، لازم است در گام اول جغرافیای تاریخی سرزمین ھا و اقوام باشندۀ آنھا
را که نیاکان تاجیکان را تشکیل میدھند، از کھنترین آثار پیش از اسلام(کتیبه ھای
میتانی، ریگویدا، اوستا، کتیبه ھای ھخامنشیان کوشانیان – ساسانیان و منابع
یونانی) بطور مختصر بررسی نموده {۱ و۲ } و بعدا به منابع پس از اسلام
بپردازیم که این واژه و یا معادل آن در آنھا بازتاب یافته است .

 

متن کامل کتاب ...تاجیکان در منابع تاریخی (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com