خانه » خبر و دیدگاه » طرزی بنیانگذار نظریه برتری قومی – زبانی

طرزی بنیانگذار نظریه برتری قومی – زبانی

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

محمود طرزی نخستین شماره «سراج الاخبار» را در ١۶ میزان ١٢٩٠ خورشیدی (٩
اکتوبر ١٩١١ ) به نشر می رساند. نام این اخبار پس از چند ماه به «سراج الاخبار افغانیه»
تغییر می یابد و بعدا محمود طرزی ھم «محمود افغانی» می شود (تصویر ١)!
محمود طرزی در شماره ٩ تاریخ ٣ دلو ١٢٩۱(۲۳ جنوری ١٩١٣ )در مقاله ای می
گوید که «زبان افغانی اجداد زبان ھا» و «قوم افغان اجداد اقوام آریایی» است. نکات
عمده آن قرار زیر است (تصویر ٢):

بقیه مطلب …طرزی و برتری قومی-زبانی (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com