خانه » خبر و دیدگاه » روایت دیگری از منشای قبایل افغان

روایت دیگری از منشای قبایل افغان

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار برگردان
جوناس ھان وی متولد ١٧١٢ در شھر پورتسموت برتانیه است. او یکی از بازرگانان وجھانگردان مشھور انگلیس و کارگزاران شرکت مسکووی در پارس در دوره نادرشاه
افشار است. دو اثر بسیار مھم او «انقلابات پارس» و «گزارش تجارت برتانیه در بحیره سیاه» قابل دسترس و خواندنی است.

ادامه مطلب..

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com