خانه » خبر و دیدگاه » روایت دیگری از منشای قبایل افغان

روایت دیگری از منشای قبایل افغان

پیشگفتار برگردان
جوناس ھان وی متولد ١٧١٢ در شھر پورتسموت برتانیه است. او یکی از بازرگانان وجھانگردان مشھور انگلیس و کارگزاران شرکت مسکووی در پارس در دوره نادرشاه
افشار است. دو اثر بسیار مھم او «انقلابات پارس» و «گزارش تجارت برتانیه در بحیره سیاه» قابل دسترس و خواندنی است.

ادامه مطلب..

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com