خانه » خبر و دیدگاه » کارروایی ھای امیرتیمور گورکانی در کوھھای سلیمان

کارروایی ھای امیرتیمور گورکانی در کوھھای سلیمان

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

 

(موضوعاتی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور)

اول – اسکان مغول/اوزبیک ھا در کوھھای سلیمان در سال ۱۳۹۹

 

جهت مطالعه موضوع به لنک زیر کلک نمائید:

 

کارروایی ھای امیرتیمور گورکانی در کوھھای سلیمان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com