خانه » خبر و دیدگاه » نصر حامد ابوزید از چهره های مطرح نواندیشی مصر است

نصر حامد ابوزید از چهره های مطرح نواندیشی مصر است

نصر حامد ابوزید (متوفی سال ۲۰۱۰) از چهره های بسیار مطرح نواندیشی مصر است . کسیکه با ابراز افکار و اندیشه های کاملا تازه اش در حوزه اندیشه دینی طرد بلاد خویش شد و تبعید دیار غرب گردید . اوکه خود حافظ قرآن و پژوهشگر قرآن بود , اندیشه های قرآنی وی مقبول عامه مسلمانان مصر خصوصا فقها نیافتد و او را از مصر بیرون کردند . او در حوزه نواندیشی دینی یکی از شخصیت های شاخص است درحالیکه نزد بنیادگرایان مسلمان او یک بدعت گذار و مخالف باورهای رایج دینی نامیده میشود. .پژوهشگران و منتقدان دینی , نقد های بر رد و تایید اندیشه هایش نوشتند . او کتاب مهمی نوشت تحت عنوان ” معنی متن” که بنیادی ترین آرای دینی وی در آن منعکس شده است . قرآن در آن کتاب به عنوان یک متن نامیده شده است . اما بعد ها آنچه خودش میگوید با تعمق بیشتر و تاٌمل عمیق تر به این نتیجه رسیدم که قرآن متن نیست بلکه مجموعه گفتمان هاست . از نظر ایشان قرآن قبل از اینکه جمع آوری شود و مُصحف گردد, گفتمان بوده است . نام کتاب زمانی بر آن نهاده شدکه توسط خلیفه سوم مسلمین , حضرت عثمان (ر) جمع آوری و مصحف گردید .
البته اندیشه های ابوزید آنچنان که گفته شد , در مخالفت شدید با فهم و معرفت فقیهان قرار گرفت . اما در حوزه نواندیشی دینی او به عنوان احیاگر اندیشه های اعتزالی در اسلام شناخته شد. او سخنانی گفت که قابل هضم و قبول عالمان سنتی مصر نبود . اینکه قرآن یک متن زبانی است باید با روش تحلیل های زبانی مطالعه گردد , اینکه قرآن را باید در افق تاریخ مطالعه کرد , اینکه احکام در ارتباط با زمان نزول آن معنی پیدا میکند ,اینکه در هر عصر باید به قرائت و تاویل دوباره متن پرداخت , اینکه بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن انعکاس یافته است , اینکه هرمنوتیک گادامر( هرمنوتیک خواننده محور) به مفسر کمک میکند تا با تجدید نظر در میراث فکری و فرهنگی بپردازد , اینکه دیدگاه های هر عصر در تفسیر متن مدخلیت دارد و سر انجام در اواخر عمر خود به این نتیجه میرسید که قرآن بیش از اینکه متن باشد , مجموعه گفتمان هاست. اینها و بسی مطالب دیگر او را نزد فقیهان تکفیر و نزد نواندیشان به اندیشمند وقرآن شناس شهیر معرفی نمود.
اکبر گنجی نویسنده و خبرنگار ایرانی در سال ۲۰۰۶ مصاحبه مفصلی با نصر حامد ابوزید انجام میدهد و یکی از پرسش ها را اینگونه با ایشان مطرح میکند که شما آینده جهان اسلام را چگونه میبینید ؟
ایشان درپاسخ میگوید ” من به جهان اسلام و امت اسلامی اعتقاد ندارم . این یک پدیده تخیلی است . مسلمانها به فرهنگ ها , کشورها و پیشینه های گوناگون تعلق دارند و نباید به همه آنها به صورت یک واحد نگاه کرد. من ( ابوزید) هرچه بیشتر سفر میکنم , بیشتر متوجه این تفاوت ها میشوم . آنچه مسلمانها را با هم ربط میدهد , شهادت به الله و رسولش , نماز , روزه و حج است . اینها پنج ستون اتحاد مسلمانها ست . من یک مسلمان مصری و شما یک مسلمان ایرانی هستید . ایرانیان و مصریان دارای دوزبان مختلف اند . من ( ابوزید) به عنوان یک مسلمان به یک مسیحی مصری از نظر فرهنگی بیشتر نزدیکتر ام تا یک مسلمان ایرانی . به جز چند اصل دینی , ما در زبان , فرهنگ , موسیقی , هنر , ادبیات و غذاها با یک دیگر تفاوت داریم .”

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com