خبر و دیدگاه

افغانستان از بنیاد خراب است

فغانستان از بنیاد خراب است آنر باید ” ازبنیاد برانداخت ” وطر ح نو برآن ” در انداخت” !

همه سیستم های سیاسی و حکومت داریهای برخواسته ازآنها، تمام ایدیولوژیهاحتی شیوه های سنتی ومدنی زندگی معمول ، درافغانستان به بن بست رسیده است !

میراث ۱۵۰ سال شاهی مطلقه ، شاهی مشروطه و جمهوری شاهانه” کدام است ؟؟
جمهوری دیموکراتیک افغانستان ، جمهوری افغانستان و دولت اسلامی افغانستان همه اش در جنگ گذشت که پی آمد آن وحشت طالبانی و دولت به اصطلاح جمهوری اسلامی ۱۹ سالهٔ کنونی است که نه “جمهوریت” اش به جمهوریت می ماند ونه “اسلامیت” اش به اسلامیت. تازه شعار میان خالی و بیربطی همچون ” افغانیت” ازطرف عده ای ولترا ناسیونالست پشتون تبار به خورد همه مردم کشور چند قومی وچند فرهنگی یی همچون افغانستان داده می شود !
شیوه زندگی کوچیگری اش به کوچیگری نمی ماند و وشهرنشینی اش به شهر نشینی ! رئیس شورای کوچیها ووکیلان امتیازی اش در مجلس نمایندگان را افغان – امیریکن ها تشکیل می دهند ویا آنهایی که فقط اجداد شان کوچی بوده اند ولی خودشان تاجر ، مامور عالیرتبه ووزیر سابق تشریف دارند. مردمان پایتختش فقط ۶ ساعت روزانه برق دارند. درین قرن ۲۱ ازسیستم فاضلاب درپایتخت ۲۵۰ساله خبری نیست وقانون ترافیک اصلاً در جاده هایش رعایت نمی گردد!
اگر وضعیت موجود ودورنمای تاریک کشور را بدور از ذهنیت قبلی ، گرایشات سیاسی و اتنیکی ؛  بصورت واقعبینانه فقط از منظر چند انتخابات برپا شده به بررسی بگیریم ؛ بدین نتیجهٔ منطقی دست می یابیم که در افغانستان ” خانه ازبنیاد خراب است ” !
باید این “خانه” را ازبنباد بر انداخت و “طرح نو برآن در انداخت” !
این که چگونه وبه کدام شیوه بسته به نطریات دوستان عزیز است !
پ.ن : پس ازین باید بیشتر وقت وانرژی خود را روی همین بحث به مصرف برسانیم !

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا