خانه » خبر و دیدگاه » گزینه خود کفانی برنامۀ سیاسی قبیله

گزینه خود کفانی برنامۀ سیاسی قبیله

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

خود کفانی وانفجار یک عمل وحشیانه تروریستی غیرانسانی ونفرت انگیز ، زشت وناسزا ،  قبیح و
ناهنجار ،  شنیع وناپسند است . که بوسیله گروه های نام نهاد اسلامی طالبانِ پشتون (افغان) انجام می پذیرد
وبا از دست دادن کمترین تلفات ناچیز، موفق به قتل وکشتارصدها شهروند بی گناه کشورما می گردد.

جهت مطالعه کامل مضمون به لنک زیر کلک نمائید:

گزینه خود کفانی برنامۀ سیاسی قبیله

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com