خانه » خبر و دیدگاه » ماموریت کابل

ماموریت کابل

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

الکساندر برنس در اواخر سال ١٨٣۶ از طرف ایرل اکلند گورنرجنرال ھند دستور می
گیرد تا “ماموریت کابل” (یا سفیر به دربار دوست محمد) را به عھده گیرد. موصوف در
راس ھیئتی در ماه نومبر با کشتی از بمبئی حرکت کرده، در دسمبر وارد خشکه در سند
شده و در جنوری ١٨٣٧ به حیدرآباد می رسد. روز اول مارچ به میتانی رسیده، ٣٠
مارچ از خیرپور حرکت نموده و به روری بکھر پیشروی می کند. اتک را در ماه اگست
عبور نموده و وارد پشاور می شود.

 

جهت مطالعه موضوع به لنک زیر کلک نمائید:

ماموریت کابل

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com