خانه » خبر و دیدگاه » تابوت ها بــه غزنی رسیده اند!

تابوت ها بــه غزنی رسیده اند!

 یاداشت های رئیس دفتر ریاست جمهوری عنوانی رئیس جمهور احمدزی:​


جناب رئیس صاحب جمهور!​
ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه است، میدانم که هنوز به خواب مبارک تشریف دارید، مزاحم نمی شوم و یادداشت ها را خدمت تان می نویسم:
تابوت ها مطابق فرمان شما ( عاجل و ایکسپرس Express ) توسط طیاره های نظامی امریکایی به ولایت غزنی رسانیده شد. نمیدانم چرا بازماندگان شهداء از رسیدن سریع تابوت ها با حیرت و ناباوری استقبال کردند. ضمنن در مورد این سخاوتمندی شما که ده برابر نیاز فعلی شان تابوت فرستادید، به عرض میرسانم که بی شرمانه سوال های کرده اند. به هر روی مردم واقعن ناسپاس اند !​

افزون برآن، خدمت تان عرض کنم که جناب رئیس صاحب اجرائیه امروز در نشست فوتو شوتینگ Photo shooting تشریف آورده نمی توانند. ایشان ضمن پوزش خواهی ابراز داشتند که دریشی جدید جورجیو ارمانی Giorgio Armani شان کاملن مطابق میلش نیست و نیز به اندامش تنگی میکند.​
می گوید از غم مردم پندیده است، برایش گفتم شاید عیب در سایز های ایتالوی باشد که همیشه کوچکتر از سایز های نورمال است.​
داکتر عبدالله خواهش کرد از طرف او نیز در کمره ها ابراز تسلیت نمایید.

در ضمن بی بی گل زنگ زده بود، گفتم در دفتر هنوز خواب هستید، ناراحت شد گفت میدانم غنی هر بار، در هر جای که “پیک” بالا می کند همان جا خوابش می برد و علاوه کرد که برای تان احوال بدهم، اولاد ها از ساحل جزیره تنریف تلیفونی تماس گرفته اند و می گفتند در حین آیسکریم خوردن هستند و بابا را یاد می کنند!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com