خبر و دیدگاه

نشست کابل و مذاکرات امریکا با طالبان

در حالیکه حکومت وحدت ملى امروز میزبان نماینده گان ٢۵ کشور و سازمان هاى ذینفوذ و تأثیر گذار بر اوضاع افغانستان است. یک روز قبل از این اجلاس، طالبان با ارسال نامه ده صفحه ى به امریکا آماده گى شانرا براى مذاکره اعلان نموده اند.
با اعلان استراتیژى ترامپ و وضع فشار ها و محدودیت ها بر پاکستان بعنوان حامى پر و پا قرص طالبان و نشان دادن زهر چشم به تروریستان که اگر مذاکره نکنید، در میدان جنگ نابود خواهید شد. بازهم مقامات پاکستانى ابتکار عمل را بدست گرفته، براى رفع فشار ها و وقت کُشى، طالبان را بدون نقش دولت افغانستان آماده ى مذاکرات مستقیم و رو در رو با دولت امریکا نمودند. در حالیکه دولت افغانستان امروز دو طرح جداگانه را براى مذاکره با گروه طالبان و دولت پاکستان به نشست کابل ارائه مى کند. طالبان و پاکستان وانمود کردند که کابل تصمیگیرنده و طرف اصلى مذاکرات ما نیست. بل امریکاست. و به این ترتیب، نشست کابل را  بى اعتبار ساختند.
در حالیکه ابتکار عملِ نشست کابل بدست دولت افغانستان و مبتکرِ مذاکره ى امریکا و طالبان، دولت پاکستان است. آیا صلح بعنوان رؤیا و گمشده ى مردم افغانستان، از پیچ و خم این نشست حاصل خواهد شد و یا از لابلاى آن مذاکرات بدست خواهد آمد؟
بحران طولانى و پیچیده افغانستان دو بُعد معین و مشخص داخلى و خارجى دارد. علیرغم جنایات بى حد و حصر طالبان، تا هنوز و بعد از گذشت هفده سال، در بُعد داخلى، اتفاق نظر در خصوص آنها وجود ندارد. عده ى بر مبناى پیوند تبارى، آنها را برادر و برخى هم بر اساس همدردى قومى، مخالف سیاسى خطاب مى کنند. در حالیکه بعضى از جریانات قوى و تأثیر گذار آنها را دشمن مى پندارند. مادامیکه کلیه جریانات سیاسى نیرومند به یک اجماع ملى در این زمینه نرسند، در بُعد داخلى نمیتوان دستآورد ملموسى داشت.
در مقیاس خارجى، سالهاست که افغانستان به محل تقاطع منافع همسایگان و قدرتهاى منطقه ى و جهانى تبدیل شده که دوام جنگ و بالتبع یک بخش مهم بحران ناشى از جنگ نیابتى آنهاست. تا زمانیکه منافع قدرتهاى خارجى در افغانستان در نظر گرفته نشود و تعریف شفافى نداشته باشد که زمینه ى تقارن و همکارى آنها را فراهم نماید، بعید است نقطه ى پایانى براى این معضل گسترده و پیچیده گذاشت.
فلهذا راه حل بحران کشور وابسته و پیوسته به اجماع ملى و تفاهم بین المللى است که این مهم نه در نشست کابل و نه هم در مذاکرات امریکا با طالبان دست یافتنى است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا