خانه » خبر و دیدگاه » در ژرفای یک گرداب

در ژرفای یک گرداب

بارق شفیعی

من َسر و توان نوشت یک نقد ادبی، چی رسد به شعری، را ندارم و
نی در این خط چیزی می نویسم. اما، مهرِ پرویز شفیعی، فرزندش که
در خط گسترش کارهای فرهنگی مایه گذارده است ـ با آن که من تا

کنون از نزدیک به دیدش توان نیافته ام ـ دفتر تازه سروده های بارق
شفیعی را که به کوشش خودش، نشر شده است، برایم ارسال نمود،
من را به آن واداشت تا دیدگاه ام ـ تنها و تنها دیدگاه ام ـ را در زمینه
بنویسم.

برای مطالعه کامل مضممون به لنک زیر کلک فرمائید.

در ژرفای یک گرداب

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com