خبر و دیدگاه

ترسانیدن از خارجی‌ها

حاکمان پشتون در طول یکصد سال گذشته کوشیده اند که خارجی ها را طرفدار خود و دشمن سایر اقوام قلمداد نموده و آنها را بترسانند… و چنین تبلیغ کرده اند که در صوردت عدم پذیرش حاکمیت پشتون ها، توسط انگلیس ها و امریکایی ها سرکوب خواهند شد!

متاسفانه اقوام غیرپشتون هم از این تبلیغات ترسیده، از لابیگری با خارجی ها پرهیز نموده و دل خود را فقط با جاسوس گفتن و مزدور خواندن پشتون ها تسکین کرده اند… و در حالیکه پشتون ها را مزدور خارجی ها می دانند، خود شان مزدوری پشتون ها را «تحمل» کرده اند!

به گواهی تاریخ، در جریان همین یکصد سال گذشته کدام یک از اقوام غیرپشتون در مقابل این حاکمیت به مقابله برخاسته که از طرف غربی ها سرکوب شده باشد؟ صرفنظر از اینکه پشتون ها خود را اکثریت و صاحبان اصلی کشور و سایر اقوام را اقلیت و مهاجر گفته اند… و در تمام مقام ها و ارگان های غربی این «روایت» را پخش نموده و گسترش داده اند. برعلاوه، سایر اقوام در کجای تاریخ رسمی افغانستان دیده می شود؟ کدام مقاله یا پژوهش قابل اعتباری در مورد نقش تاجیک ها و سایر اقوام در منابع غربی وجود دارد؟ آیا تمام رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون در تمام محافل و منابع و گزارش ها خود را «افغان» نه گفته اند (در حالیکه خارجی ها می دانند که افغان مساوی به پشتون است)؟

اگر اقوام غیرپشتون همت به خرچ دهند و در میدان مبارزه و مقاومت ایستاده شوند، هیچ قدرت غربی جرات و جسارت سرکوب آنها را نخواهد داشت؛ اگر کمی هم لابیگری و کار سیاسی صورت گیرد، وضع به سرعت تغییر خواهد کرد!

تا حال هیچ سندی وجود ندارد و یا هیچ مرجع مشخصی در غرب وجود ندارد که عاشق چشم پشتون ها و دشمن تاجیک ها یا سایر اقوام در کشور ما باشد… در اینجا احزاب مخالف، پارلمان و دهها مرجع قدرت و رسانه های مستقل وجود دارد که باید همرای آنها کار و لابیگری صورت گیرد؛ وضع اصلی و ترکیب جمعیت کشور به آنها تشریح شود و در جریان دقیق اوضاع قرار داده شوند…

متاسفانه یکتعداد دوستان ما آگاهانه یا ناآگاهانه این تیوری را تبلیغ می کنند که «همه چیز در اختیار غربی ها قرار دارد؛ یا همه چیز به مشوره آنها صورت می گیرد» و به این ترتیب «ارگ» را برائت داده و آب سردی بر روحیه مردم و مقاومت آنها می ریزند… در حالیکه این ها حق ندارند، در امور داخلی کشور ها مداخله کنند!

خوشبختانه ماهیت اصلی این تبلیغات زهر آگین و توطیه ارگ نشینان در حال فرو ریزی است و مردم ما دیگر از این ترفند های ارگ نشینان نمی ترسند!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا