خانه » خبر و دیدگاه » دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش
مردم خوب می دانند که دولت آمریکا برای تقویه روحی وروانی رژیم پوشالی اشرف غنی احمدزی ، گلبدین حکمتیاررا به کابل آورد . وی ازروز ورود اش به کابل تاکنون در وظایف سیاسی سپرده شده ازجانب آمریکای ها وپاکستانی ها به نفع تأمین منافع آنها ، واستقرار وتداوم حاکمیت سیاسی قبیله افغان خیلی موفق بوده است .
دراین اواخر در پهلوی این همه مصروفیت های خاکفروشانه ، وی ازجانب اربابان به وظیفه جدید ــ سخنگوی رژیم غنی درهمه امور،  تقرریافته است .  
به گزارش اسپوتنیک مورخ ۱۱ اگست ۲۰۱۷ میلادی ، گلبدین حکمتیار گفته است :
جهت مطالعه موضوع به اینجا کلک نمائید:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com