خانه » خبر و دیدگاه » فرآیند پیدایی جنبش طالبان افغان وتداوم استقرارحاکمیت سیاسی قبیله در چهره اسلام ستمگستر

فرآیند پیدایی جنبش طالبان افغان وتداوم استقرارحاکمیت سیاسی قبیله در چهره اسلام ستمگستر

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

ازفرآیند دونیم قرن فرمانروایی شؤونیزم قبیله افغان وبویژه ازدورۀ امیرعبدالرحمان جبار وآدم کُش و نادر خان غدارآموخته آمدیم . ودیدیم که چگونه حاکمان قبیله افغان بدور از سجایای اخلاقی، در چهره ریا و تزویر ،  پایه های مادی و سیاسی قدرت وامارت خویش را به هر گونه ای که امکانش بوده با جانبداری و پشتیبانی مستقیم انگلیسها در سرزمین ما استحکام بخشیدند. باتأسف ودرد که این روش واسلوب تاکنون ادامه دارد. 

برای مطالعه کامل موضوع به اینجا کلک نمائید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com