انتخابات

حمایت گسترده مردم مرکز و ولسوالی های ولایت بدخشان از بانو فوزیه کوفے

koofi_compaign

 

حمایت مردم ولسوالی ارگو از بانو کوفی

مردم ولسوالی ارگو طی گرد همایی گسترده ء حمایت و پشتیبانی شان را از بانو فوزیه کوفی در انتخابات مجلس نماینده گان اعلام نمودندچند تن که به نماینده گی از مردم این ولسوالی صحبت می نمود خدمات و فعالیت های بانو کوفی در دور نخست مجلس نماینده گان را نشان دهنده شایسته گی و لیاقت وی دانسته و وعده سپردند که این دور نیز مردم ارگو بانو کوفی را فراموش نکرده و در انتخابات قریب الوقوع مجلس نماینده گان از وی با دادن رأی خویش حمایت خواهند کرد.

سخنرانان این مجلس همچنان کوفی را یک بانوی مهربان و دلسوز عنوان نموده افزودند که بانو کوفی در تمام مجالس شاد و غم مردم ارگو شریک بوده وهمیشه از آنان دلجوی نموده است.

حمایت گسترده جوانان بدخشان از فوزیه کوفی

صد ها تن از جوانان ولایت بدخشان در مراسم که به مناسبت اعلام حمایت وپشتبانی از نامزدی بانو فوزیه کوفی در انتخابات مجلس نماینده گان که در ستدیوم ورزشی شهر فیض آباد دایر گردیده بود اشتراک نموده و حمایت وپشتبانی شان را اعلام داشتند.

سخنرانان در این مراسم بانو فوزیه کوفی را یک زن ،مستعید، فعال وخدمت گزارعنوان نموده و موصوفه را شایسته ترین نماینده در دور اول کاری مجلس نماینده گان خواندند:

. خیرالدین ،احمد شعیب عزیزی، صلاح الدین قاری زاده ،مرضیه احمدی وتعداد دیگری که در این مراسم به نماینده گی از جوانان بدخشان صحبت می نمودند ضمن سپاسگزاری وقدر دانی از کار کردها و خدمات بانو فوزیه کوفی وی را یگانه وکیلی دانستند که به وجه احسن مسولیت بدوش داشته اش را انجام داده و تا حد توان به مشکلات مردمش رسیده گی نموده است.

سخنرانان همچنان از نقش ضعف برخی از وکلای منتخب این ولایت شکایت داشته افزودند که مردم بدخشان با تجربه گزشتهءشان این بار آگاهانه به پای صندوق های رأی رفته وشایسته ترین ها را به عنوان وکلای خویش انتخاب می کنند.

بانو کوفی که در جمع ازجوانان ولایتش صحبت می نمود جوانان را قشر آگاه و نیرو مند جامعه ودرعین حال محروم از تمامی امکانات زنده گی عنوان نموده و از اعتماد گزشتهء مردم نسبت به خودش قدر دانی کرده وتاکید ورزید که این بار نیز صادقانه عقب صندوق های رأی رفته و افراد شایسته ،آگاه و دلسوز را وکیل خویش انتخاب نماید تا تمثیل صدای شما در مجلس نماینده گان باشد.

بانو کوفی همچنان اظهار داشت که وی با آرزو و امید های که داشت نتوانسته است پارهء از مشکلاتی مردمش را حل نماید.

حمایت مردم ولسوالی های درواز از بانو فوزیه کوفی

مردم ولسوالی های شکی ، مایمی ،نسی و کوف آّب دروازها حمایت و پشتیبانی شان را از نامزدی بانو فوزیه کوفی در انتخابات مجلس نماینده گان طی گرد همایی های جداگانه اعلام داشتند.

مردم ولسوالی های فوق الذکر در صحبت های که داشتند نخست رضایت شان را از بانو کوفی در دور اول مجلس نماینده گان بیان داشته وتعهد بستند که این بار نیز به پاس خدمات گزشته اش از نامزدی موصوفه در انتخابات دور دوم مجلس نماینده گان حمایت وپشتیبانی خواهند نمود.

همچنان مردم این ولسوالی ها از بانو کوفی خواستند تا در صورت موفقیتش مشکلات اساسی این مردم را به گوش مسولین رسانده و از محرومیت های که در ادوار مختلف تاریخ کشیده اند نجات دهد.

بانو فوزیه کوفی ضمن سپاسگزاری از حمایت و استقبال گرم آنان خواستاری شرکت در روند رأی دهی گردیده و اضافه نمود که با شرکت تان در انتخابات و انتخاب شایسته ترین ها میتوانید به محرومیت ها و مشکلات تان پایان دهید.

 

دیداری بانو فوزیه کوفی از ولسوالی شهربزرگ بدخشان

ساعت ده قبل از ظهر روز دوشنبه اول سنبله سال روان بانو فوزیه کوفی فیض آباد را به قصد دیداروملاقات با مردم شهر بزرگ ترک نمود.

بانو کوفی همراه اعضای معیتی اش بعد از طی نمودن راه پرخم وپیچ که ولسوالی شهر بزرگ را به مرکز ولایت وصل می نماید حوالی ساعت دوازده ظهر به این ولسوالی رسید که مورد استقبال گرم مردم ودانش آموزان قرار گرفت .

بانو کوفی در گرد همایی که با حضور صدها تن از علما، روحانیون، معلیمین و دانش آموزان مکاتب که در مسجید جامع شهربزرگ به منظور اعلام حمایت و پشتیبانی از نامزدی موصوفه در انتخابات مجلس نمادیند ه گان دایر شده بود شرکت نموده ودر قسمت از سخنرانی اش از مردم خواستار شرکت در انتخابات گردیده افزود شما تا چند روز دیگر میتوانید کسانی را به صفت نماینده انتخاب کنید که تمثیل صدای شما در خانه ملت بوده و بتواند از حق و حقوق شما مردم که هنوز در حالت محرومیت وبدور از تمام امکانات بسر میبرید دفاع نماید.

بانو کوفی خطاب به مردم اضافه کرد در انتخاب تان مسله قریه ، ولسوالی و رابطه های خویشاوندی را در نظر نگرفته و به کسی رأی تان را بدهید که توانای تمثیل کردن هویت فرهنگی وسیاسی بدخشان را داشته باشد.

مولوی فیض الرحمن ریس انکشافی شهر بزرگ که به نماینده گی از اهالی این ولسوالی صحبت می کرد با استدلال به حدیث شریف که بهترین شما کسی است که نفع اش به مردم برسد بانو کوفی را بهترین و شایسته ترین وکیل مردم بدخشان در عرصه خدمت گزاری دانست.

مولوی صفر محمد مدیر دارالعلوم ولسوالی مذبور که سخنرانی دیگر این گردهمایی بود گفت بانو فوزیه کوفی شهرت حادث نداشته وکار کردها و موفقیت های چشم گیر ش در پارلمان گزشته افغانستان وی را از شهرت خوبی در میان مردم برخوردار نموده است.

همچنان بانو کوفی در گرد همایی دیگری که از سوی بانوان این ولسوالی ترتیب گردیده بو د شرکت نموده از آنان خواست که در روند سیاسی انتخابات شرکت کرده و از حق مسلم شان به نفع کسی استفاده کنند که درک و احساس مشکلات آنان را داشته باشد.

 دیدار بانو فوزیه کوفی با مردم یفتل پایان

بانو فوزیه کوفی نامزد مجلس در ولایت بدخشان در ادامه مبارزات انتخاباتی اش از ولسوالی یفتل پایان دیدار به عمل آورد.

بانو کوفی در گرد همایی که با حضور صدها تن از علما ، روحانیون استادان و دانش آموزان مکاتب که در مسجد جامع این ولسوالی دایر گردیده بود شرکت نموده ودر بخشی از سخنانش پیرامون اهمیت شرکت مردم در پروسه رای دهی جهت تعین سرنوشت شان صحبت نموده افزود اگر دیروز شما مردم به واسطه جهاد و مبارزه قهرمانی نشان داده واز حق و حقوق تان دفاع نمودید امروز با رفتن به پای صندوق های رای میتوانید از حق و حقوق تان دفاع نماید .

بانو کوفی شجاعت ، درایت ، وشایسته گی را معیار وکالت عنوان نموده ار مردم خواست به کسانی رای بدهند که منافع ملی را قربانی منافع شخصی شان نسازند.

مولوی محمد اعظم مدیر دارالعلوم ولسوالی یفتل پایان رفتن به پای صندوق های رای را در شرایط فعلی از دید گاه فقهی واجب دانسته و موجودیت بانو کوفی را در پارلمان افغانستان یک امری ضروری خوانده علاوه کرد که کارکرد های چهارسال گزشته کوفی نشان میدهد که وی میتواند با ارایه دلایل منطقی و علمی از هویت اسلامی و ملی مردم بدخشان دفاع نماید.

بانو فوزیه کوفی دراین سفرش از از لیسه نسوان شکرلب یفتل پایان نیز دیدار به عمل آورد ه ودرمحفل که از سوی استادان و دانش آموزان این لیسه دایرگردیده بود شرکت ورزید . بانو کوفی درسخنرانی اش دانش آموزان را به فراگرفتن علم ودانش ترغیب و تشویق نموده امید واری نمود که روزی این دانش آموزان هم بتوانند در عرصه سیاست قدم گذاشته و خود به صفت وکیل و وزیر مشکلات مردم شان را مرفوع سازند .

همچنان بانو کوفی مشکلات و نیازمندی های مردم قریه شایل را از نزدیک مشاهده نموده ووعده سپرد که در فع آن اقدام خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا