خانه » فرهنگ » اخبار - فرهنگی » عرس مولانا در ونکوور، کانادا

عرس مولانا در ونکوور، کانادا

mawlana_oldest

شام یازدهم دسامبر سالجاری، مریدان خانـۀ فرهنگی “مولانا” همرا با فرهیختگان شعر و ادب و شخصیت های فرهنگی افغانی و غیرافغانی، در سالون خانـۀ فرهنگی “مولانا” واقع در شهر ونکوور، کانـادا با برگزاری بزم سماع “عُرس مولانا” را گرامی داشتند.

محترم مجید قیام، رئیس خانـۀ فرهنگی “مولانا” راجع به مقام شاخص، اخوت و نیک اندیشی خداوندگار بلخ، صحبت نموده با قرات زندگینامـۀ مختصر موصوف افزودند: “ما خوشبخت هستیم که با همراهی گروهی از مخلصان و ارادتنمندان این اندیشمند بزرگ در سال ۲۰۰۶ میلادی، با ایجاد خانـۀ فرهنگی “مولانا” در شهر ونکوور، کانادا، خورشید فرهنگ عرفانی و معنوی را به نوبـۀ خود با خود آوردیم و سال ۲۰۰٧ میلادی، بنام سال مولانا جلال الدین محمد بلخی از طرف یونسکو در جهان نیز اعلان شد. این غرور ملی – فرهنگی ما در جهان معنویت، به رسمیت شناخته شده و امروز با شکوهمندی اش در بزم “عرس مولانا” با رقص سماع جمع شده ایم.”

سپس محترم اسحاق ثنا، شاعر شهیر کشور ما و یکی از اساسگذاران خانـۀ فرهنگی “مولانا”، راجع به ژرف اندیشی این اندیشمند بزرگ صحبت نموده، مولانا جلال الدین محمد بلخی را آفتاب درخشان جهان معنویت دانسته پیروان و فرزندان آنرا هر چه بیشتر به آموزش اندیشه این نابغه بلخ دعوت نمودند.

سپس محترم فاضلی، یکتن از مریدان “مولانا”، طی صحبتی، شعـر، موسیقی و  رقص را به مثلثی تشبیه نموده و در رابطه به رقص سماع  قولی امـام محمد غزالی که « دل آدمی گنجینۀ راز ها و کان گوهرهاست، همان طور که آهن در سنگ نهان است و آب در زیر خاک، رازها و گوهر هایی در دل انسانهای مشتاق پنهان کرده اند؛ این راز ها تنها در سماع آشکار می شود. در سماع است که پرده از بسیاری اسرار بر داشته می شود. لذت کشف راز ها را جز از روزن گوش نمی توان احساس کرد. و از این طریق می توان به حریم دل راه یافت. آهنگ شور انگیز و موزون آنچه را که در دل نهفته است آشکار می کند و نیک و بد آن را روشن می سازد.آری سماع محک صادق و معیار قلب ناطق است.» را تشریح نمودند.

متعاقباً، محترم بهرام حیدری، یکتن از ارادتمندان “مولانا” از خانقاه ایرانیان، طی صحبت، هدف از برگزاری عرس مولانا را، معرفی با شریعت اسلامی از دیدگاه مولانا و از سوی دیگر، آگاه ساختن انسان از روشنگری جهان معنویت و فرهنگ آن دانستند.

رقص سماع با اجرای درویشان افغانی و ایرانی، همراه با نوای مولانا به صدای استاد مجید قیام با شعر «بشنو از نی چون حکایت میکند — وز جـدایی ها شکایت میکند»، روح و روان حاضرین را به عشق حقیقی دعوت کرده، بزم سماع هشتصد سال قبل را که از اسطوره ها شنیده بودند، برپـا کردند.

محفل با خوانش سروده ها و اشعار انتخابی و مقالات تحقیقاتی در رابطه به حیات و ایجادیات معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی، توسط محترمین مژده فقیری، یونس عثمانی، رحمان ســدید و حبیب یوسفی به زبانهای فارسی، انگلیسی و اردو در فضای عطوفت انسانی با هدایایی اخلاق معنوی و دعاییه توسط مولانا شناس کانادایی، خانم سیمین، بر روان مولانا جلال الدین محمد بلخی خاتمه یافت.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com