خانه » فرهنگ و هنر (برگه 10)

فرهنگ و هنر

کشتزار مرد یا زن ندارد

چند منتقدین دین یا خدا ناباور ایرانی این آیت قرآن شریف را توهین به  زن و ضایع کنند حقوق او ...

متن کامل »

زندگی آخر سر اید

  زنــــدگی آخر سر آیـــد بندگــی در کـــار نیست بنـــــدگی گر شرط باشد زنـــدگی در کار نیست گـــر فشار دشمنان ...

متن کامل »

تاریخ ایجاد زبان افغانی (پشتو) و قواعد آن

نامزد داکتر علومح فلسفی، کارمند ارشد علمی دانشگاه پژوهش های علوم اجتماعی اسیتیای شمالی.          دراین مقاله ...

متن کامل »

تنها خواهشی که دارم

  ننگ برمن باد! نفرین برمن باد! اگر از شما چیزی بخواهم تنها خواهشی که دارم اینست که به روسپیان ...

متن کامل »

مرغ آواره

تا که دل در خـم زلف تـو پریشانم کرد مـرغ آواره شـدم بی‏سـر و سامانم کرد گرچه از سوز فراغ ...

متن کامل »

مرا مرگ خوش تر از آن زندگی

مر ا مرگ خوش تر از آن زنــدگي کـــه سـالار بــاشم کنم بندگي بزرگي که انجام آن تيرگي است بــــر ...

متن کامل »

در آیینه بیدل آهنگ طبیعت تکراری نیست

در نزد ابوالمعانی  بیدل حوادث  طبیعی باوجودیکه  تکراری  مینماید  هر گز تکراری نیست و  از همینجاست که  میگوید: الفت رقمان ...

متن کامل »

چه کردیم کین گونه گشتیم خار؟

در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و داد بود وز آن کشور ...

متن کامل »

شاید به سنگی بدل شده ام

گاهی نوشتن چقدر دشواراست و گاهی هم چقدر آسان؛ اما برای من آن روز های خوب گذشته اند که به ...

متن کامل »

امروز زندگی را آغاز كن

  به آرامی آغاز به مردن مي‌كنیاگر سفر نكنی،اگر كتابی نخوانی،اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،اگر از خودت قدردانی نكنی. ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com