خانه » طنز

طنز

مدینۀ فاضلۀ سرزمین عجایب وغرایب

پادشاهی سرزمین بزرگی زیر نگین داشت و کام‌روا بود برهمه چیزی. روزی حکیمی زمین ادب بوسید و پرسید: ای قبله‌ی ...

متن کامل »

پیرمردی که آسمان را جاروب می‌کند

دوستی روایت می‌کرد که رفته بودیم به دامنۀ یکی از تپه‌ها قرغه تا لحظه‌هایی سنگ غم‌ها زنده‌گی و روزگار را ...

متن کامل »

دو تنها و دو سرگردان دو بی‌کس

گویند دیشب دوساعت گذشته از نیمه، موبایل سلطانی رییس الوزرا جناب داکترعبدالله به صدا در آمد؛ جررررنگ جررررنگ جررررنگ!!!  داکتر ...

متن کامل »

موشاوردانی است موشاوردانی!

شبی بود گذشته که یکتن از بی خبران دنیای بگیر و نمان پوز بالا اعلان کرد که وزارت متعالی شانزده ...

متن کامل »

کارتون: بمرگ بگیرش که به تب راضی شود

 

متن کامل »

پیام حکمتیار

  مژده ای همو طن برای شما خصم گر دیده آشنای شما گلبدین در غم وطن گشته یارو محبوب جان ...

متن کامل »

طنز: مشوره فاروق وردک با پنجاه تن از کاندیدهای برنده پشتون

  انتخابات باید باطل شی   ښی راغلی یس ورورنو ګرانو خورونو نن مونږدیړه پریشانیو حیرانیو نالانیو چه په انتخابات ...

متن کامل »

طنز: کرزی و احمدی نژاد

  کرزی کنار پنجره تنها نشست و گفت: ای احمدی نژاد! حسد میبرم به تو عطر و گل و ترانه ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com