خانه » آرشیو نویسنده: کوروش دهگان

آرشیو نویسنده: کوروش دهگان

لوی‌جرگه یا انتخابات تحت حکومت غنی؟

همه میدانند که آمریکا تحت هیچ‌فشاری به آسانی تن به برگزاری لوی‌جرگه نمیدهد. در حین حال در کشور یک نبرد ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com