خانه » آرشیو نویسنده: محمد اکرام اندیشمند

آرشیو نویسنده: محمد اکرام اندیشمند

برکناری احمدضیا مسعود

                آیا میان برکناری احمدضیامسعود و تعلیق غیر رسمی و اعلان ناشدۀ مقام ...

متن کامل »

مرحلۀ جدید بازی و خصومت روسیه و امریکا در افغانستان

                                        ...

متن کامل »

منازعۀ دیورند

سرهینری مارتِمر دیورند Sir Henry Mortimer Durand دبیر امورخارجه هند بریتانیایی  رئیس هیئات مذاکره کننده از سوی حکومت بریتانیایی هند ...

متن کامل »

پاسخ به یک پرسش

                                        ...

متن کامل »

زمان دیپلوماسی تهاجمی در برابر پاکستان

                                        ...

متن کامل »

نفرتِ نوروزی

                              نوروز 1396 خورشیدی را به ...

متن کامل »

سایۀ راست افراطی بر سر انتخابات هالند

                                        ...

متن کامل »

تقلیل تذکرۀ تابعیت یا سند شهرندی افغانستان به سند قومی و قبیله‌ای

                                        ...

متن کامل »

آیا جدل سه ساله بر سر شناسنامه الکترونیکی پایان یافت؟

                                          ...

متن کامل »

گروه‌های تکفیری-جهادی منابع فکری خود را از کجا می‌گیرند؟

                                        ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com