خانه » آرشیو نویسنده: فرزاد رمضانی بونش

آرشیو نویسنده: فرزاد رمضانی بونش

انگيزه هاي نوين تركيه در گسترش روابط با ايران

      در يك سال گذشته هر چند شاهد فراز و فرودهایی در روابط دو کشور و برخی اظهارات ...

متن کامل »

آب و چالش هند و چین

ابعاد تنش دو کشور بر سر آب روندی رو به افزایش را طی کرده و  میکند.  برای بررسی این امر ...

متن کامل »

بررسی و چشم انداز راهبرد نوین ترامپ در افغانستان

  بررسی راهبرد نوین ترامپ در افغانستان ترامپ نزدیک به هفت ماه با مشاوران وکارشناسان نظامی و سیاسی امریکا در ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com