خانه » آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو (برگه 2)

آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

ارزش تاریخی و جغرافیای سیاسی و فرهنگی خراسـان

  شناخت و آموزش ارزشهای تاریخی و فرهنگی مردم ایران کهن و خراسان بزرگ ، یکی ازمهمترین وپراهمیت ترین رسالتی ...

متن کامل »

جشن نوروز زایندۀ همبستگی ودوستی

با ادای ادب اجازه می خواهیم که جشن جهانی نوروز را بمرتبۀ یکی از مناسبت های جهانی و فرهنگی وهمگرایی ...

متن کامل »

چرا هویت افغان قابل قبول نیست؟

چرا هویت افغان قابل قبول نیست ومردم بومی این سرزمین از پذیرفتن آن شرم دارند و اباء می ورزند. زیرا ...

متن کامل »

اراده یقین درونی وعمل بیرونی

تا خم نشوید کسی نمی تواند سوارتان شود… “مارتین لوترکینگ” اراده درفرهنگ فارسی به مفهوم : خواستن ،  میل ، نیت واختیار…، ...

متن کامل »

استقرارنظام پارلمانی در افغانستان همزیستی ملی ، آزادی وامنیت را بوجود می آورد

نظام پارلمانی ایکه مردم ما خواستار آن می باشند، ودر کشور های جهان پیشرفته  تجربه گردیده ، گونه ای ازفرمانروایی ...

متن کامل »

مولفه‌های تغییر حاکمیت سیاسی شؤونیسم قبیله افغان به نظام پارلمانی

مردم ما آگاه اند که  ساختار “حاکمیت سیاسی شؤونیسم قبیله افغان” که در رأس آن دولت اشرف غنی احمد زی ...

متن کامل »

هویت باستانی نیاکان

بیان تاریخ و هویت سرزمین ایران بزرگ (افغانستان، تاجیکستان، ایران کنونی و ازبکستان) برای پارسی زبانان

متن کامل »

چند نکته پیرامون ازدواج

ازدواج یا ایجاب و قبول اتمام سوگند و پیمان مشترک زندگی زناشویی، میان زن و مرد است. که بر اساس سنتهای ...

متن کامل »

آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی

تارنمای سرزمین آریان   هدف اساسی نشریه ” سرزمین آریان ”  روشنگری برای همبستگی ، همزیستی ، دوستی وانسانگرایی است ...

متن کامل »

آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی

تارنمای سرزمین آریان           هدف اساسی نشریه ” سرزمین آریان ”  روشنگری برای همبستگی ، همزیستی ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com