خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 2)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

آیا این کتیبه و حاجی خانه واقعیت دارد؟ کتیبه «رباط سلیمانی» در «حاجی خانه افغان» در مکه معظمه

کتیبه دلچسبی از احمد شاه درانی که خود را جماعه سلیمانی یا افغانی و شاهنشاه درانی می خواند (نه افغانستان!) ...

متن کامل »

درنگی بر افشای یک جعل تاریخی (روز استقلال و جشن استقلال)

شش سال پیش مقالھ ای نوشتھ بودم زیر عنوان «افغانستان: کشوری کھ حتی روز استقلال آن ھم جعلی است»! در ...

متن کامل »

سیر تاریخی واژه های افغان و افغانستان در نقشه های جغرافیایی

ده سال پیش (می ۲۰۰۶ ) اولین مقاله تاریخی خود زیر عنوان «افغانستان امروزی در نقشه های دیروزی» را به ...

متن کامل »

سیر تاریخی واژه ها!

بیلیو شرق شناس و دانشمند مشهور انگلیس که مقالت و کتاب های زیادی در مورد تاریخ سرزمین های ما و ...

متن کامل »

ایران کجاست؟

پیش از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم، باید بگوییم که دو ایران وجود دارد: ۱» .ایران کنونی و سیاسی» ...

متن کامل »

کشور مصنوعی و بن بست کنونی

  * روس ها در اواخر قرن نزدهم آسیای میانه را اشغال نموده و خطر پیشروی آنها به طرف کوه ...

متن کامل »

چرا روشنفکران پشتون خاموش اند؟

با گام های که تیم کرزی- غنی به بهانه ملت سازی و تامین وحدت ملی در جهت یکه تازی، انحصار ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com