خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 2)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

فصل اول – انضباط یا واژه سحرآمیز

زندگی الهام بخش: نوشته جیم رون، ۱۹۹۷ برگردان: لعل زاد، لندن، دسمبر ۲۰۱۶   «ما باید تمام تار های ریسمان ...

متن کامل »

شکل گیری «مرز» ها و ایجاد «کشور» افغانستان

  پیشگفتار   از چندی بدینسو علاقه داشتم چیزی در مورد شکل گیری مرزهای «کشور» بنویسم. با جستجو در انترنیت ...

متن کامل »

خط دیورند: تاریخچه و مشکلت مرزی افغانستان – پاکستان

  توسط: بیژن عمرانی. جولی ۲۰۰۹ برگردان: لعل زاد. لندن، اکتوبر ۲۰۱۶   پیشگفتار برگردان این پژوهش که توسط بیژن عمرانی، ...

متن کامل »

معیار ھای دموکراتیک بودن نظام ھای سیاسی (تحلیل تخنیکی)

  پیشگفتار در جھان موجود، حدود دو صد کشور مستقل با نظام ھای سیاسی متفاوت وجود دارد کھ نام رسمی ...

متن کامل »

افغانستان پسا – حایل: دولت – ملتی که می تواند باقی بماند؟ (۲)

توسط: ویتنی ازوی (۱) – مدیر انستیوت امریکایی مطالعات افغانستان، اپریل ۲۰۱۲ برگردان: دکتور لعل زاد.  پیشگفتار برگردان گرچه این ...

متن کامل »

معاهدات و قرار داد های مربوط به افغانستان (۱)(از شاه شجاع تا نادر شاه)

توسط: آچیسن. معاون وزیر خارجه حکومت هند برتانوی. کلکته، دسمبر ۰۳۹۱ برگردان: دکتور لعل زاد. لندن، سپتمبر ۶۱۰۲   پیشگفتار ...

متن کامل »

آیا این کتیبه و حاجی خانه واقعیت دارد؟ کتیبه «رباط سلیمانی» در «حاجی خانه افغان» در مکه معظمه

کتیبه دلچسبی از احمد شاه درانی که خود را جماعه سلیمانی یا افغانی و شاهنشاه درانی می خواند (نه افغانستان!) ...

متن کامل »

درنگی بر افشای یک جعل تاریخی (روز استقلال و جشن استقلال)

شش سال پیش مقالھ ای نوشتھ بودم زیر عنوان «افغانستان: کشوری کھ حتی روز استقلال آن ھم جعلی است»! در ...

متن کامل »

سیر تاریخی واژه های افغان و افغانستان در نقشه های جغرافیایی

ده سال پیش (می ۲۰۰۶ ) اولین مقاله تاریخی خود زیر عنوان «افغانستان امروزی در نقشه های دیروزی» را به ...

متن کامل »

سیر تاریخی واژه ها!

بیلیو شرق شناس و دانشمند مشهور انگلیس که مقالت و کتاب های زیادی در مورد تاریخ سرزمین های ما و ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com