خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 2)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

معیار ھای دموکراتیک بودن نظام ھای سیاسی (تحلیل تخنیکی)

  پیشگفتار در جھان موجود، حدود دو صد کشور مستقل با نظام ھای سیاسی متفاوت وجود دارد کھ نام رسمی ...

متن کامل »

افغانستان پسا – حایل: دولت – ملتی که می تواند باقی بماند؟ (۲)

توسط: ویتنی ازوی (۱) – مدیر انستیوت امریکایی مطالعات افغانستان، اپریل ۲۰۱۲ برگردان: دکتور لعل زاد.  پیشگفتار برگردان گرچه این ...

متن کامل »

معاهدات و قرار داد های مربوط به افغانستان (۱)(از شاه شجاع تا نادر شاه)

توسط: آچیسن. معاون وزیر خارجه حکومت هند برتانوی. کلکته، دسمبر ۰۳۹۱ برگردان: دکتور لعل زاد. لندن، سپتمبر ۶۱۰۲   پیشگفتار ...

متن کامل »

آیا این کتیبه و حاجی خانه واقعیت دارد؟ کتیبه «رباط سلیمانی» در «حاجی خانه افغان» در مکه معظمه

کتیبه دلچسبی از احمد شاه درانی که خود را جماعه سلیمانی یا افغانی و شاهنشاه درانی می خواند (نه افغانستان!) ...

متن کامل »

درنگی بر افشای یک جعل تاریخی (روز استقلال و جشن استقلال)

شش سال پیش مقالھ ای نوشتھ بودم زیر عنوان «افغانستان: کشوری کھ حتی روز استقلال آن ھم جعلی است»! در ...

متن کامل »

سیر تاریخی واژه های افغان و افغانستان در نقشه های جغرافیایی

ده سال پیش (می ۲۰۰۶ ) اولین مقاله تاریخی خود زیر عنوان «افغانستان امروزی در نقشه های دیروزی» را به ...

متن کامل »

سیر تاریخی واژه ها!

بیلیو شرق شناس و دانشمند مشهور انگلیس که مقالت و کتاب های زیادی در مورد تاریخ سرزمین های ما و ...

متن کامل »

ایران کجاست؟

پیش از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم، باید بگوییم که دو ایران وجود دارد: ۱» .ایران کنونی و سیاسی» ...

متن کامل »

کشور مصنوعی و بن بست کنونی

  * روس ها در اواخر قرن نزدهم آسیای میانه را اشغال نموده و خطر پیشروی آنها به طرف کوه ...

متن کامل »

چرا روشنفکران پشتون خاموش اند؟

با گام های که تیم کرزی- غنی به بهانه ملت سازی و تامین وحدت ملی در جهت یکه تازی، انحصار ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com