خبر و دیدگاه

سرود ملی، در افغانستان ملی نیست ‎

افغانستان متشكل از بيست و سه قوم اســت، اما سرود “ملي” افغانستان تنها به زبان پشتو است و اين نمايندگی از بيست و دو قوم ديگر نمی‌كند. 

چند سال قبل  خواستم از جناب دكتر ببرك وسا، كه اين سرود را طرح كرده اســت جواب قانع كننده داشته باشم و جناب شان به جاي اينكه به من يك جواب قانع كننده بگويد گفت كه چه فرق مي كند سرود ملي پاكستان هم به فارسي اســت.

با اينكه پشتون ها از نگاه دموگرافي در پاكستان در  اكثريت بزرگ يا دوم هستند اما زبان پشتو را در سرود ملي داخل نكردند . اين را نمي گويند كه چرا با اينكه پشتون ها در پاكستان در اكثريت بزرگ هستند فارسي را در سرود ملي شامل كردند نه پشتو را.

 جواب اين اســت

بعد از جنگ جهاني دوم ، دو كشور را استعمار انگليس شامل جغرافياي جهاني كرد . يكي اسرائيل و دوم پاكستان . شما هدف و مرام هر دو كشور را مطالعه كنيد متوجه مي شويد كه هر دو كشور هدف تسلط منطقوي  دارند و پاكستان بدون يك هدف زبان فارسي را شامل سرود ملي نكرده اســت . و جالب اينكه از نگاه دموگرافي  زبان پشتو در افغانستان در اكثريت نيست و فارسي با لهجه هاي متفاوت آن در اكثريت اســت. يعني وقتي شما همه نفوس كشور را بشماريد نفوس غير پشتون زياد تر از پشتون هاست. اما چرا در افغانستان بايد سرود ملي به پشتو باشد ؟؟؟ درك و شعور سياسي  پاكستاني  و افغاني را دقت كنيد. آنها چه هدف دارند و حتي صاحب بمب اتومي شدند و امروز طالب را نوكر خود ساختند و ما در كجا هستيم ؟؟ مجسمه بزرگ بودا به خاطر شرك به توپ بسته شد . پاكستان خواست تا منطقه تكسيلا روزي همه از پاكستان باشد و اقلا مناطق جنوبي صوبه پنجم باشد و افغانستان از نگاه تاريخ باستان ادعاي نداشته باشد. پسان ، پاكستان با معاملات كه با چين و كشور هاي منطقه كرد ديديم كه از طريق راه ابريشم همه افغانستان را تسخير كند و سرود ملي به زبان فارسي در آنكشور  طرح استيلاي منطقوي اســت. چرا اردو نيست ، چرا پنجابي نيست و يا چرا هندي يا انگليسي نيست ؟  مهمتر اينكه زبان فارسي در همه منطقه آسياي مركزي  شموليت دارد و از نگاه زبانشناسي وقتي يك زبان در يك منطقه وسيع شموليت داشته باشد آنرا Lingua Franca مي گويند.

شما اگر در تركيه سفر كنيد در بالاي آبدات آن كشور اشعار فارسي اســت. اگر شما در هندوستان سفر كنيد در بالاي آبادات آن كشور اشعار فارسي را مي بينيد . اگر شما در شهر هاي مشهور سمرقند و بخارا در كشور ازبكستان سفر كنيد اشعار فارسي بالاي آبادات آن كشور ثبت است و سرود ملي در پاكستان يك دسيسه اســت.

براي اتحاد مردم افغانستان و براي به وجود آوردن اخوت و برادري ما بايد نظام شهروندي را تشويق و ترغيب كنيم كه همه اقوام در همه مسايل حقوق مساوي داشته باشند.

يكي دو سال قبل من در كنسرت استاد سپند ستار  نواز محبوب  كشور دعوت شده بودم و كساني كه برنامه را راه اندازي كرده بودند  سرود كه براي زبان يك قوم نواخته شده پخش كردند و من به پا ايستاده نشدم زيرا اگر من به پا ايستاده شوم به بيست و دو قوم ديگر جفا كرده مي باشم و اصالت زباني و قرهنگي خود را مصالحه كرده مي باشم.

پشتون ها وقتي اين  جملات را ميخوانند من به ضد پشتون بودن محكوم مي كنند. ازين اتهامات من در طويل حيات سياسي و فرهنگي خود زياد شنيده ام و اما من كه تعهد به قرآن مجيد و محمد (ص ) دارم كه بايد عدالت را  مراعات كنم ، در عين زمان قسميكه شما مي دانيد در دين ناسيوناليزم نيست پس من هرگز نمي توانم اين بي عدالتي را مرتكب شوم و اما خواهران و برادران پشتون بايد دقيق بدانند كه من ضد پشتون نيستم و اما ضد پشتونيزم هستم . پشتون مانند هر قوم ديگر يك قوم اســت و كدام برتري ندارد و برادر ماست در صورتيكه ادعاي تسلط سياسي و فرهنگي نكند. و اما پشتونيست آن اســت كه قوم خود را بلند تر  از ديگر اقوام مي  داند و تسلط سياسي را از آن خود مي دانند و حتي پشتونيست هاي دو آتشه به ازيك و تاجيك و هزاره گفته اند اين كشور شما نيست و برويد به همان مناطق كه از شماست  زندگي كنيد. سرود افغانستان ، ملي نيست و من تقاضا مي كنم كه در كنار ديگر تحولات كه نظام  شهروندي ايجاب مي كند در نظام پسا طالبان سرود ملي يا يك آهنگ باشد و يا تركيب از زبان هاي همه اقوام باشد تا  نمايانگر يك افغانستان واقعي بوده بتواند ،  و بايد تغيير كند.

نوشته های مشابه

‫5 دیدگاه ها

 1. درود بر دکتر یونس فرید. واقعیت فرمودند. ما در کشور ما سرود ملی و پرچم ملی نداریم
  سرود ملی پرچم ملی و پول ملی و اسم کشور همه توسط بریتانیای وقت با مزدوری اوغانیزم آغاز شد
  متاسفانه که مردم غیر اوغان سالها با این دروغ ها زندگی میکنند. خوشبختانه در سال ۲۰۲۱ میلادی مردم ما
  این دروغ ها شناسایی و حالا آهسته آهسته لباس چرکین اوغانیزم در حال پایین افتادن است

 2. اسم من کریمه R. است
  با تمام حرف های پرمفهوم جناب داکتر صاحب فرید یونس کاملا موافقم

 3. سلام به همه جناب داکتر صاحب فرید یونس واقعا همه مشکلات را نوشته کردند . من کاملا موافقم
  باید سرود ملی اهنگی همه زبان ها باشد یک مصره دری یک مصره پشتو یک مصره ازبیکی یک مصره هزاره گی یک مصره نورستانی یک مصره پشه یی همین ها را همه میشناسند که قدامات تاریخی دارند .

 4. سلامها و درودهای فراوان به دکتر یونس!
  نوشته شمارا قابل تحسین و تمجید میدانم که به مشکل مهم که سبب جنجالهای فراون میباشد، اشاره نموده اید. یکی از علت های عمده که افغانستان را به بیچارپی کشانده است، همانا تفوق طلبی قومی نخبگان قوم پشتون میباشد. بدلیل همین مشکل است که اقوام غیر از پشتون افغانستان خودرا از افغانستان احساس نمی کنند. مثلا مقام ریاست جمهوری حق انحصاری این قوم بوده و اختیار آن و نی افغانستان همه بدست این قوم میباشد. اگر از اقوام غیر پشتون هم در پست دولتی مقرر شود، او باید خیلی احتیاط نموده آب خودرا پُف پُف کرده میخورند که مبادا رئیس جمهور قهر شود و اورا از امتیازات موقت مادی کرسی دولتی دور سازد. ما دیدیم که احمد ضیا چگونه از بی اختیاری داد میزد و قسیم فهیم طوق بردگی را در گردن قبول کرده بود آقای دانش مثل گوسفندک کرزی و غنی حاضر به هرنوع سواری دهی بود، و دیدیم که دوستم گفت که ما حالا رهبر خودرا پیدا کرده ایم ولی آخر دیدیم که به چه رسوائی مواجه شد وهمین قسم امرالله صالح در حالیکه پست معاونیت اول را داشت باز هم نزد او زنکه باز رئیس اداره امور و نزد مشاور شورای امنیت چاپلوسی میکرد، بخاطر اینگه غنی به نظرات و گپهای آنها خیلی احمیت میداد. اینرقم کرسی نمایشی جز روسیائی تاریخ چیز دیگر بوده نمیتواند. شما خیلی عالی فرمودید تازمانیکه به همه مردم افغانستان به حیث یک شهروند دارای حقوق مساوی دیده نشود، افغانستان یک قدم به جلو نخواهد بتواند برود.
  اینکه به حقایق جامعه افغانستان بدون آزرده شدن کسی شجاعانه انگشت میگذارید، نشان ازین میباشد که شما مسلمان واقعی و عالم بزرگ آموزه های اسلامی میباشید. همچنان جرئت و صراحت بیان شما، شما را در قطار فیلسوفان جهان قرار میدهد. بدلیل اینکه وظیفه فیلسوفان است که مردم را در جهت آبادی و آوردن تغیرات مثبت به نفع جامعه و راندن یک اجتماع بطرف ترقی و پیشرفت آگاه ساخته و راهنمائی نماید.
  موفقیت های زیاد در امر تحقق اهداف بزرگ و شریفانه شما آرزو میکنم.

 5. من کاملا با محترم داکتر فرید یونس هم نظر استم، همه اقوام افغانستانی اند و افغان پشتونها اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا