خبر و دیدگاه

پشتون ها باید معذرت بخواهند

هدف از علم تاريخ كه قرآن مجيد هم با آيات متعدد زير عنوان قصص كه نزد علما مشهور أست به قصص قرآن،  آموختن از گذشته أست تا بتوانيم آينده را بهتر بسازيم . تاريخ نه شرم أست و نه افتخار. يك علم أست كه شما را متوجه به اشتباهات شما مي سازد و بس . در هر كشور اتفاقات خوب و بد اتفاق اقتاده أست و مردم بسيار آموختند .
يك موضوع جالب كه در امريكا أست اين أست كه به مجرد كه از عدالت براي مردم فلسطين سخن بگويي يهودان شما را به ضد يهود محكوم مي كند. در افغانستان وقتي از عدالت اجتماعي سخن بگويي پشتون ها شما را به ستمي بودن محكوم مي كنند و ميخواهند تاريخ افغانستان را انكار كنند. و شما را به ضد پشتون تاپه مي زنند.
يك فيلم جنگ جهاني دوم را امريكايي ها ساخته بودند كه انتوني كوين كار كرده بود و آلمان ها قهرمان فيلم را كه در آن فيلم. نقش غير يهودي داشت به نام يهود به كمپ مجرمين يهودان فرستادند. هر چه داد مي زد كه من يهود نيستم كسي نه مي شنيد. حالا در بين پشتون ها وقتي شما را ضد پشتون تاپه مي زنند هر چه داد بزني كه من ضد پشتون نيستم كسي نمي شنود. يكي همان اشخاص من هستم كه داد مي زنم كه ضد پشتون نيستم و اما من را به داش ها براي سوزاندن ميفرستند كه ني تو ضد پشتون هستي، براي اينكه من دوازده سال قبل داعيه نامنهاد پشتونستان را نوشتم و عدالت پشتون ها را به چشم سر تجربه كردم كه من را خاين گفتند و ضد پشتون گفتند و غيره .
در افغانستان پشتون ها اشتباهات زياد را مرتكب شدند. پشتونايزيشن افغانستان يك برگه از تاريخ كشور أست كه واقعا مانند جنايات جاپان در كوريا تا بخشودني أست. تغيير دادن نام هاي قريه جات به پشتو ، تغيير نام هاي فارسي به پشتو ، افغانستان را به خاطر  اقوام سرحدي پاكستان كه پشتون هستند و جزيي ترين علاقمندي به افغانستان ندارند قرباني كردند. نصاب تعليمي را به پشتو ساختن و غيره غيره كه واقعا تاثر انگيز است و اما ميخواهند همه را انكار كنند. امروز خيانت كه اشرف غني مرتكب شد و اما يك عده پشتون ها از او دفاع مي كنند به جز از نشانه قوم پرستي چيزي ديگري بوده نه مي تواند. و اما همه ملامتي را به گردن پاكستان و پنجابي ها مي اندازند .
ما از يك مردم قومي و قبائلي كه  ميخواهند تاريخ را انكار كنند و يا روي واقعيت هاي جامعه خاك  بيندازند توقع معذرت خواهي را نداريم مانند صدراعظم سابق جاپان كه از جنايات كه در مقابل كوريا مرتكب شده بودند ، معذرت  خواست  و اين را هم مي دانيم كه افغانستان خانه اي همه اقوام أست و هيچ قومي در اكثريت نيست و هيچ قومي بر قومي برتري ندارد. و افغانستان بدون شراكت همه اقوام ساخته نمي شود و اگر پشتون ها به اين فكر باشند كه مانند سابق مردمان غير پشتون را به نام اقليت حساب كنند ، اين ديگر نا ممكن أست . 
يك روز قبل من يك برنامه در مورد ظهور پشتون ها در افغانستان  در برنامه جمهوري پنجم با رزاق جان مامون داشتم( برنامه شماره ٨١٧)  . برنامه را شريك شدم با گروپ هاي كه عضويت دارم . پشتون ها فورا برنامه را از صفحه پاك كردند .  از نصب برنامه تا حال كه اين متن را مي نوبسم در ٢٤ ساعت 26 هزار بيننده  در يوتوب داشته أست.
پشتون هاي عزيز !
مانند يهودان كه مردم را به  ضد يهود متهم  ميكنند ،  به ضديت با پشتون به خاطر كه صداي عدالتخواهي را بالا ميكنند ، محكوم نكنيد .  اگر از جنايات گذشته معذرت نه مي خواهيد  كه بايد بخواهيد، خود را با ديگر مردم يك برابر بدانيد، اعتماد مردم را جلب كنيد و از فكر تك قومي و استثمار فرهنگي مردم دست بكشيد و امروز ديگر آن شرايط كه قبل از جهاد افغانستان در مقابل اتحاد شوروي بود ، نيست . ما يك ملت مسلمان هستيم و هيچ قومي بر قومي برتري ندارد و هيچ مذهبي بر مذهبي برتري ندارد  چنانچه شما دست تانرا با سني ها يكي كرديد و نادر خان را به قدرت رسانديد. و اين ازدواج نامشروع مذهب سني و پشتون ها افغانستان را تباه كرد .
من با مردم يك وعده كرده ام كه واقعيت هاي را كه من دانسته ام و براي من واقعيت است،  هم در دين و هم در تاريخ به مردم مي گويم و شما سد راه من شده نه مي توانيد مخصوصا كه اسلام شديد مخالف قوم گرايي و قوم پرستي است.
نقشه فعلي افغانستان را استعمار  بريد ، خامكوك كرد و دوخت . اگر افغانستان روزي تجزيه شود شما پشتون ها عامل اصلي اين تجزيه هستيد زيرا ميخواهيد نظام غير مدني تك قومي را دوباره مستقر كنيد و اما اينبار نا ممكن أست . نه شما در اكثريت هستيد و اين دروغ بزرگ أست كه استعمار براي شما تحفه داده زيرا تا امروز نفوس دقيق كشور معلوم نيست، و فرض كنيم كه شما در اكثريت باشيد ، در جامعه شناسي اسلامي اكثريت و اقليت نيست. مسلمان و غير مسلمان أست. هر كس كه كلمه گوي است مسلمان أست ، پس شما باعث تبعيض در مقابل مسلمانان مي شويد و اين نابخشودني أست .
در افغانستان قرن بيست و يكم هيچ قومي بر قومي برتري ندارد و هيچ قوم در اكثريت نيست. هيچ مذهبي بر مذهبي برتري ندارد و هيچ مذهب در اكثريت نيست و اين داستان شيعه و سني بدعتي أست كه خود مسلمانها  مرتكب اين خيانت شدند ورنه در اسلام محمد سني و شيعه وجود ندارد.
هيچ مردي بر زني و هيچ زني بر مردي برتري ندارد به جزء از تقوي و دانش . شما پشتون هاي عزيز  در قرن بيست و يكم مسايل پشتون والي  را كه باعث پسماني شما شده أست مانند بدل  و يا اينكه يك شوهر پشتون فوت مي كند همسرش را بدون اجازه اش به برادر متوفي نكاح مي كنيد  كه  اين در اسلام غير شرعي أست كه از زن اجازه گرفنه نشود، فراموش كنيد زيرا اين مسايل قومي شما را غير مدني  جلوه ميدهد  و براي شما خوب نيست .
فريد يونس
٢٥ جنوري. ٢٠٢٣
ديگر كوشش نكنيد كه پست هاي من را پاك كنيد زيرا درين چهل سال كسي عقل من را نتوانسته است كنترل كند.

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. من به جرئت و شهامت فرید یونس آفرین میگویم و همچنان به علمیت و عالم بودن تصدیق مینمایم. بدلیل اینکه تنها اشخاص عالم هستند که با تعهد بوده و رسالت خودرا در برابر دین و مردم خود میدانند و هر چیریکه بنفع مردم مسلمان افغانستان باشد، همان را بدون ترس و بدون در نظر گرفتن نزاکتهای قومی و گروهی بیان میدارند. درست است که پشتونها که منظور از الیت پشتونها است و نه مردم عوام و درد دیده آن، از مردم افغانستان بخاطر جفاهای بیشماری که در حق مردم افغانستان مرتکب شده اند، معذرت بخواهند. تمام تلاشهای زمامداران افغانستان که به قوم پشتون تعلق دارند، این بوده که اقوام غیر پشتون را برده پشتونها بسازند. زمامداران پشتون افغانستان طور دیوانه وار در برتر قرار دادن قوم خود(افغان) تلاش نمودند. به مثال عمده ای نویسنده محترم اشاره کرده و آن منع کردن زبان فارسی در تمام مکاتب افغانستان، تا ده سال این جنایت را مرتکب شدند، معارف در افغانستان به سقوط مواجه شد تا مردمان و ریش سفیدان از دولت تقاضا کردن تا ازین کار دست بکشد و زبان فارسی را دوباره به مکاتب اجازه دهد. بعد از ده سال بچشم سر دیدند که عمل شان خائنانه و افراط گرایانه بوده و اجازه دادند که در مکاتب درسها به فارسی میتواند جاری باشد. این یک مثال از صدها مثال کار خائنانه و پر از تعصب زمامداران پشتون میباشد. از اثر حماقت و تعصب و بی عقلی همین زمامداران قوم پشتون است که افغانستان همین حالا از عقبمانده و بدبختترین کشور های جهان به حساب می آید. باید الیت قوم افغان مثل اشرف غنی و کرزی و روستا ترکی و نور محمد خالدی و دیگران که همه روزه عقل را در قفسه الماری حبس ساخته و برتری قوم خودرا تبلیغ میکنند.
    صد سلام و صد احترام به علمیت و عالم بودن شما که واقعیت را بدون کدام ملحوظ بیان نمودید.
    چقدر عال شما در صحبت خود فرمودید که شما نه شیعه و نه سنی بلکه مسلمان میباشید.

  2. *دوست ما نبشته است که(افغانستان خانه اي همه اقوام أست و هيچ قومي در اكثريت نيست و هيچ قومي بر قومي برتري ندارد. و افغانستان بدون شراكت همه اقوام ساخته نمي شود و اگر پشتون ها به اين فكر باشند كه مانند سابق مردمان غير پشتون را به نام اقليت حساب كنند ، اين ديگر نا ممكن )ولی چنین نیست افغانستان تنها وتنها خانه افغانهای وکوچی زاده هااستنباید ایدیهم احیای خراسان را فراموش کرد*کوتاهی در ایجادخراسان کوچ اجباری اکثریت مطلق مردم تاجیک،ازبک،هزاره را به دنبال خودداری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا