خبر و دیدگاه

دا پښتونستان زمونږ، شعارِ دروغِ‌ انگلیس

 

هوش‌دارِ سرنوشت‌ ساز به طالبِ افغانستانی از رهبر تا عسکر!

به جبهه‌ی مقاومتِ‌ ملی با احمدِمسعود یک‌‌جا شوید

 

اما به هدایت انگلیس:

رهبرِ اصلی شما جنرال یعقوب پنجابی است که به نامِ

ملا هیبت‌الله حُکم‌رانی دارد.

 

من این‌بار به طالبِ افغانستانی صریح و سریع و بدونِ حسِ تعلق خطاب می‌کنم و هوش‌دار می‌دهم. اگر واقعاً به افغانستان فکر می‌کنید و واقعاً فرزند سرزمینی به نامِ افغانستان هستید به هوش بیائید از رهبر تا عسکر آگاه باشید، شما‌ها در تنورِ‌ داغِ. سیاست و استخباراتِ جهان فقط وسیله‌ی رسیدن به اهدافِ بی‌گانه‌گانی است که شما ها را به مرگ می‌فرستند و پیش‌مرگه‌ها می‌سازند و علیه مردم تان استعمالِ تان می‌کنند و خودِ شان سود می‌برند. باسوادهای تان حتمی تاریخ خوانده اند و می‌دانند که در بحبوحه‌ی غروبِ آفتابِ سرزمین انگلیس ترفندهای مرگ‌باری توسط وایسرا ها و نظریه پرداز‌های انگلیس در هندِ برتانه‌وی به کار گرفته شد و ساختارِ پاکستان بعد هم جدا شدنِ بنگله‌دیش از پیکر پا‌کستان و حفظِ داعیه‌ی ساخته‌‌گی دا پشتونستان زمونږ و تحرکاتِ تحریک آمیز ساختارِ کشور های پشتونستان و بلوچستان عمدی طرح و مادام‌العمر شد. انگلیس هزار سال دیگر هم اجازه نه‌ می‌دهد که کشورهای دومی و‌ سومی از بطنِ پاکستان ظهور کنند اما آن‌ها را به عنوان حربه‌های چند منظوره در منطقه استفاده کرده و حکومت‌های پاکستان را تحتِ فشار قرار می‌دهند تا از آن‌ها بهره برداری‌های مذبوحانه کنند.‌ هیچ نشانه و گواهیْ در دست نیست که پسا فروپاشی اقتدار انگلیس در هندِ‌برتانوی سرنوشتِ پشتونستان خواهان، بلوچستان خواهان در دستورِ کار انگلیس برای اعمال نتیجه قرار داشته باشد بل‌که فضای مُدام تیره و تار و متشنج در دو سوی خطوطِ‌ مرزی هند و پاکستان،‌ بنگله‌دیش و پاکستان و افغانستان و پاکستان و ایران و پاکستان‌را به‌وجود آورند و از تنش‌های بین‌البینی آنان سود ‌می‌بردند.

استعمارِ انگلیس برای استحمار سازی برخی‌ها در کشورهای شان همیشه برنامه‌هایی داشته ‌هدایت توهین و تحقیر کرده اند و تاریخ گواه است که انگلیس در تمامِ قلم‌روِ‌های اشغالی نیروهای بومی را بَردَه‌گونه داخل سپاهِ خود ساخته و از آنان به حیث سپر و پیش‌مرگه در توسعه‌ی قلم‌رَوِ خود استفاده کرده، در سفر و حضر رحمی به آنان نه‌داشته حتا در کشورهای خودِ شان آنان را فاقدِ صلاحیت دانسته و به‌حیث نیروهای‌ اسیر و اجیرِ تحتِ سیطره خود‌ استفاده کرده و ابتدایی‌ترین حقوقِ انسانی و دینی و شهروندی را از نزدِ آنان سلب می‌کردند. تاریخ جهان‌گشایی انگلیس در آسیا، هند، آفریقا، آمریکای‌دی‌روز، بالکان‌ها، ترکیه، افغانستان و هر سوی دیگر حتا آمریکا را مطالعه کنید تا بدانید انگلیس نیرو‌های تحت‌ِ اشغال و امرِ خود همه مسلمانانِ هندی را از آن‌سوی جهان به کدام سوی جهان آورده بودند چی‌گونه برخورد می‌کردند؟ از آب و‌ نان تا لباس و محلِ بودوباش. همین‌گونه در همه کشورهای تحتِ‌سیطره‌ی خود همان کار را‌ می‌کردند و دارایی‌های شان را تاراج کرده خودِ شان را ارزش انسانی نه‌ می‌دادند. دانه‌های قیمتی تاجَ سَرِ ملکه‌ی بریتانیا همه از افغانستان و الماس‌ِکوهِ نور هم از افغانستان است که شاهانِ خیانت‌کارِ افغانستان به انگلیس دادند.

خطابِ من برای تو طالبِ باسوادِ افغانستانی است که اگر رهبر هستی یا عسکر، بارها بیاندیش. هنوزم دیر نه شده هم‌گروه‌های بی‌سوادِ خود را آگاه بساز و به سنگرهای مقاومتِ دفاعی هویتی، ملی، کشوری، مردمی و سرزمینی بدونِ حسِ تعلق بپیوندید. شما با نه گفتن به طالبِ اشغال‌گرِ پاکستانی واقعاً افغانستان را از بدبختی ‌و ویرانی و تجزیه و کشتارِ و خون و‌ شهادتِ ملتِ تان نقشِ بزرگی ایفا می‌کنید و نام‌های تان ماندگارِ تاریخ می‌شوند. برنامه‌ی استعمار این است که شما در سطوحِ به اصطلاح رهبری حتا صلاحیتِ استخدامِ یک سرگروهِ سه نفری را هم نه دارید. مگر یک سربازِ عادی انگلیس مانندـاز فوجِ پاکستان و ِ آی‌ اس ای بسیار به ساد‌ه‌گی یگ وزیرِ شما را هدایت کرده می‌تواند. این فرصت برای شما چنانی است که اگر از آن استفاده‌ی بهینه نه‌کنید مکلف به پرداخت‌های سنگینی از خسارات هستید که پشیمان شوید و سودی نه‌یابید. و راه‌های برگشتِ شما را فقط با خون‌های تان رنگین می‌سازند. آن چی از شما می‌ماند ویرانی وطنِ تان به دستِ خودتان، خون ریختاندنِ هر مسلمان توسط شما و پاس‌داری شما از پاکستان و کشورهای شاملِ استبداد در جاهایی وطن است که شما از آن استفاده کردید. مقاومت تحت رهبری مسعودِ پسر و تحرکاتِ جدی فرزندانِ وطن برای وطن دیر یا زود پیروز می‌شود انشاءالله. اگر شما دست به چنان اقدامِ باز دارنده علیه اشغال از خود نشان دهید، بسیار زود شاهدِ تحولاتی خواهید بود که به اساس احساس وطن‌دوستی، وحدت‌گرایی و جدایی از لجن‌زارهای استخباراتی خود اساس گذاشته اید. شما در رده‌های پائین هستید اگر حتا رییس وزیران برای طالبانِ افغانستان باشید. رهبر اصلی این طالبان شخصی از پنجاب است که یعقوب نام دارد جنرال آی اس آی می‌باشد در کویته زنده‌گی و پشتو را بسیار فصیح صحبت می‌کند و فعلاً هم به نامِ ملا هیبت‌الله فعالیت دارد و هدایت می‌دهد و کسی هم او را دیده نه ‌می‌تواند. بهانه‌ی سفرِ او به کندهار یا داخلِ افغانستان هم یک تبلیغات واهی بود که شاید ادامه پیدا کند. من این آگاهی را از شخصِ قابل اطمینانی گرفته‌ام که خودش صریح و سریع گفت او ملاهیبت‌الله را می‌شناخت و آوازش رامی‌دانست چون قبلاً و در دوره‌ی حیاتِ ملاهیبت الله با او تلفنی و تنهایی صحبت کرده است.

 

طالبانِ افغانستانی!

آقای همایون غازی‌زاده دوستِ‌گرامی من تصویر تازه‌یی را فرستاده که دروغ‌های شاخ‌دارِ متقی را نشان می‌دهد و طور مقایسه‌یی ازجنایاتِ طالبان پرده بر‌می دارد. وقتی به این تصویر و به این قساوت و به این خودسری‌ها و اعدام‌های نوع‌طالبانی نگاه می‌کنی و ‌پس از آن تکبیر هم می‌شنوی و سخنان‌ِ بی شرمانه‌ی دروغینِ متقی را می‌شنوی حیران می‌مانی که اینان چی‌گونه‌دینی دارند؟ متقی همان آدمی است که سعی داشت‌ دست‌های کثیفِ وزیر خارجه‌ی پاکستان را ببوسد و مثل نوکر دَورِ او می گشت تا اجازه‌ی دست‌بوسی برایش بدهد و او چنان نه کرد. نسلِ انسان که مثل اینان بی‌غروز نیست. این بربریت زاده‌ی تفکر کدام نظریه‌پرداز پلید آمریکا و انگلیس و پاکستان و طالب‌ستان است که غنی و ‌کرزی خاین آن را بر ملت ما روا داشته است. محیط و فضاهای اعدام‌ها و آزارها معلوم اندکه محله‌‌های دور افتاده می‌باشند و‌ نوع برخورد و‌ عمل‌کرد هم معلوم است که قاتلان نه از انسانیت چیزی می‌دانند و اسلام را که نه‌می‌شناسند. اما طالب اند یا مسلح یا حاکمانِ محله‌ی تحت‌حاکمیت طالبانی. همه اعمال شان در کم‌تر از سه دقیقه گفتار و کردار نمادی از بربریت و وحشتی است که جهان انسانیت را به لرزه می‌اندازد. افغانستان کشوری بی‌سر‌و‌پایی شده که هرکس هرچی خواست‌ می‌تواند زیر پوشش طالبی بودن انجام دهد کافی است سلاح داشته و جرأتِ انجام جنایت را داشته باشد. چهارنفر دزد و رهزن و بی‌هویت و حرام‌‌زاده انسان‌های مظلوم را به جرمی که معلوم نیست چیست؟ و به صلاحیتی که معلوم نیست خودشان از کجا به خود داده اند؟ حلق‌آویز می‌کنند و هیچ‌نشانه‌یی از قانون و احکامِ‌شرع هم آن‌جا دیده نه‌می‌شود و در پی آن همه توسط مسلسل‌ها جوانانِ‌ حلق‌آویز شده به رگبار می‌بندند. چنان اعمال نشانه‌ی انسانیت و اسلامیت که نیست حتا نشانه‌ی حیوانیت هم نیست. در قصاص‌های قانونی و شرعی و متکی به احکام اسلامی صریح و مشخص گفته شده القصاص‌و‌باالقصاص. چی‌کسی از این‌ گروه دجال و قاتل تحقیق خواهد کرد که به کدام صلاحیت و کدام جرم و کدام حکم و کدام قانون خدایی و بنده‌‌گی حتا قانون بربریت طالبانی چنان کردید؟ جزم اعدام کرده‌های‌تان چی بود که چنان عقده‌ با آن‌ها داشتید؟ حتا اگر به خواهران و مادران و زنانِ تان هم تجاوز کرده بودند تنها متکی به حالتِ نوع تجاوز و حالت مدنی خودشان و زنان و دختران یا خواهران شما مجازات می‌شدند چطوری که احکام قرآن در مورد زانی‌ها و زانیه‌هاست. آن‌هم فقط حالت باالفعل و مستند دیدن‌ مطابق حدیثِ پیام‌بر و احکام‌ِ قرآن در صلاحیت محاکماتی دولت ها‌ست. پس قانون کجاست، شرع کجاست، اسلام کجاست؟ و‌ این وحشت کجاست که انسان‌ها را به دار بزن بعد با ده‌ها مرمی و سلاح از هر طرف به آنان که درحالتِ جان‌کندن و تحمل درد اعدام هستند شلیک کنی. لعنت خدا بر سرتان کرزی و غنی و عبدالله و همه‌ خاین‌های وطن که سرنوشت ملت را به وحشی‌ها سپردید.

سخنِ آخر به همه طالبانِ افغانستانی!

اگر به خود نیایید و اگر خود را از گروگان‌بودن نزد آی اس آی نجات نه دهید. فردای زود چنان حالت را بالای هریک از شما ها می‌آورند. چون اداراتِ استخباراتی پاکستان، انگلیس، آمریکا، چین، عربستان سعودی، روسیه، ایران، هند و اسرائیل شماها را قربانی‌های فریب‌خورده‌ی سیاست‌های خود ساخته اند و از نامِ مقدسِ اسلام استفاده کرده ملتِ تان را توسطِ خودِ تان شهید و زخمی و‌ آواره و سرگردان و بی‌وطن ساخته و کشور را که اشغال کرده اند هم توسطِ شما ویران می‌کنند.

 

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا