خبر و دیدگاه

مُشتی بر دهان مخالفان مقاومت

آقای صمد ازهر!

شما اول اتهامات جاسوسی علیه خود را رد کنید.

مسئولان محترم خبرگزاری آوا!

اصالت تان را بشناسید:

سعید سعیدی یکی از چند صد دزد است.

 

 

یکی از مؤلفه آدمیت درک آدمی است برای آن که بداند چه مسئولیتی دارد و چی حقوقی دارد؟

جهان حتا از عصر های کهن تا امروز پیوسته برای انسان شدن گام‌های سازنده برداشته و مطالعه‌ی کهنی نشان می‌‌دهد مردمان پیشین بسیار آگاه‌تر و خردگرا تر از نسل امروز بشر بوده اند. گاهی برخی ما به نادانی طعنه‌ی قرون وسطایی را به دیگری می‌دهیم یعنی آن‌‌که مردمان قرون وسطایی چیزی در بساط نه‌داشتند و همه کمال و جمال از عصر مدرنیته است. نه چنان نیست امروزه هر گامی که بشر می‌بردارد و سالانه میلیارد ها نوعی اسعار برای اکتشافات‌کهنی هزینه می‌شود و هر ازگاهی و‌‌ پی‌هم خبری از یک عجیبه های کهنی می‌شنویم و به لطف تکنالوژی در همان لحظه‌ی کشفیات آگاهی حاصل می‌کنیم، همه شیرازه‌هایی کار های غیر قابل باور بشر از اعصار گذشته بوده است.

تمام امکانات مدرن امروز را به کار ببندید تا ببینیم کدام شان می‌توانند یک پارچه سنگ یکی از اهرام مصر را جابه‌جا و ‌یا معادل آن تراش کنند. همه سازنده ها و سازه‌ های شان را یک‌جا کنید تا پیکره‌یی هم‌چو پیکره‌ی بودا در بامیان بتراشد و یا استوپه های سمنگان را بنا کند و به همین گونه همه عجایبات اعصار گذشته را در جهان زیر نظر خود مجسم کنیم.

تفاوت برخی انسان های افغانستان با انسان های جهان درست در عدم رسایی عقل شان نسبت به ماحول ‌خود شان و‌ تاریخ بشریت است. در پی آن نه باشید که من آقای جنرال بودم همه چیز را می‌دانم و سخن‌ من بلا‌تشبیه آیه های آسمانی است. یا آقایی دیروز یک کاره‌یی بوده و مانند آقای صمد ازهر یا ده‌ها تای دیگر آن چی را خود شان بنا بر ملحوظاتی خوش نه دارند باید به دیگران هم تحمیل کنند. یا مثل درغل بابای دزد و فراری و فراریان فرعون های دی‌روز هر‌چی دل شان خواست به ملت بقبولانند.

من اخیراً مقاله‌یی از آقای محترم صمد ازهر را در تارنمای وزین مشعل خواندم که به مزمت از مقاومت و صدور مجوز گشودن دفتر سیاسی جبهه‌ی مقاومت ملی در آمریکا بود. ایشان برای آن که خود را از نقد صاحب دیدگاه ها پنهان کنند، ظاهراً اما نه قلباً اشغال افغانستان توسط طالبان پاکستانی را نشانه‌ی انتقادی رفته و ذر زیر مجموعه‌ی آن سخن اصل را که همانا مخالفت شان با گشودن دفتر سیاسی مقاومت ملی در آمریکا یا هر جای دیگر جهان است به زبان بیاورند و آوردند.

آقای صمد ازهر چهره‌ی نام آشنای کشور ما و نظام های کشور بودند. اما معلوم است که آبشخور دیدگاه های امروز شان از کجاست؟ متأسفانه حالا که ورق باز هم از بخت افغانستان برگشته سیاسی‌ترین و‌مدنی ترین شخصیت های کشور رخ نقاب‌ دار خود را عریان می‌کنند.

من از آقای صمد ازهر می‌پرسم که آیا با مطالعات کهنی یا پژوهشی تان یا در دوران حیات و‌ کار سیاسی و دولتی تان به مواردی برخورده اید که مقاومت های ملی در دفاع های خودی یا مبارزات گرم و سرد برای احیای هویت و استقلال از دست رفته وجود نه داشته باشند؟ حتا در عصر اروپای واحد امروز سکاتلند با بریتانیا چی مشکل دارد؟ مردم کاتالونیا چی‌ می‌خواهند؟ در شرق‌میانه، در آسیای میانه در هر سوی جهان ارمنی ها،‌ کُرد های ترکیه، ایران، عراق و مردم تایوان، چچنیا حتا در خود پاکستان داعیه‌ی پشتنونستان‌طلبی و بلوچستان‌طلبی چی می‌خواهند؟ کدام حرکت سیاسی نظامی حق طلبانه بدون جلب هم‌کاری های جهانی تداوم می‌داشته باشد؟

من می‌دانم که شما در محتوا مخالف ایجاد جبهه‌ی مقاومت ملی به رهبری مسعودِ پسر می‌باشید ‌‌اکر این رشته به دست یک سر‌رشته دار مورد حمایت شما می‌بود، آن آدم از بهشت آمده بود و همه را به اطاعت از او بسیج می‌کردید.

آقای سیاف و گروه فراری و فراعنه‌ی نظام گذشته همه از صحنه خارج شدند و نزد ملت آب‌رویی نه دارند. اما مقاومت ملی ایجاد شده در کشور و در کوه‌پایه های هندوکش خار چشمی است برای اشغال‌گران و نوکران طالب نمای شان.

همه می‌دانیم که آمریکا و انگلیس ‌و روس و هند و ایران و‌ چین و سیاسیون عیاش اعراب پاکستان را وسیله‌یی برای اشغال افغانستان ساختند. اهداف هم معلوم است. در این بازی خطرناک آن ها یک نظام حاکم‌ تروریستی بر‌کشور ما را مستقر ساختند. هرچند طالب در این میان گلوله‌ی دهن توپ است. اما چه‌گونه می‌توانید مقاومت برحق نسل جدید کشور را زیر پرسش ببرید. آمریکا افغانستان نیست که همه چیز در حیطه‌ی صلاحیت یک قوم خاص یا یک نیروی سیاسی خاص باشد یا رئیس جمهور نادانی مثل بایدن هر کاره باشد.

صدور چنان مجوز نه به رضایت قصر سفید و سیاه که به اثر فشار نیرو های مترقی و سناتوران مطرح و نماینده‌گان مجلس آمریکا صورت گرفته است. لذا در آمریکا همه مثل بایدن از تروریسم حمایت نه می‌کنند. شما تعاملات دگرگون ساز منطقه را می‌دانید که زبردستی پاکستان را کسی برای ابد تحمل نه دارد. حاشیه های بسیار ضخیم‌تر معادلات در چهار سوی کشور ما شکل گرفته اند که به سرنوشت جهان ارتباط دارند. همه‌ بازیگران در سقوط افغانستان حالا پیشمان اند و اگر سخن به زبان نه می‌آورند خواب هم برای شان حرام شده است. دیر یا زود صدای ملت های اروپا و آمریکا و همه کشور های ذی‌دخل در معادلات بیست سال اخیر افغانستان بلند می‌شود. ملت های بیدار جهان نه‌می‌گذارند تا سردم‌داران شان یک ملت زنده در افغانستان را به کام اژدهایی بسپارند که بیست سال تمام خون و آتش آورده اند و دلیل مداخله‌ی کشور های شان در افغانستان هم همین طالبان بودند. پس چی شد که یک شبه طالب را بر همه کشور ما حاکم ساختند؟

آقای محترم ازهر صاحب!

اگر شما داعیه‌ی مقاومت مردم را زیر پرسش ببرید آیا به همه اسناد و شواهدی جواب داده می‌توانید که شما ‌و حسن شرق و‌ دیگران را متهم به عضویت تان در kGB می‌کند؟ پس شما که سال‌هاست نه توانستید آن اتهام را از خود رفع کنید، چه‌گونه حالا مقاومت ملی ملت را زیر پرسش می‌برید؟ چون شما بزرگ‌تر از من هستید، برای تان نه می‌گویم شرم هم خوب چیز است. احترامانه می‌گویم انصاف هم خوب چیز است.

نیرویی که به دفاع از مقاومت برخاسته اعلام کرده اند حتا اکر کسی آنان را کمک نه کند، حتا اکر گرسنه بمانند، حتا اگر از سرما تلف شوند و‌ از گرما بسوزند تا زنده اند مقاومت می‌کنند و غیر از خدا هراسی و خواستی هم از کسی نه دارند. اما بدانید که مقاومت ملی تنها نیست شما فضای مجازی را می‌بینید،‌ شما حرکت های مدنی داخل افغانستان و حمایت های گسترده‌ی ملت ما خارج از افغانستان به دفاع از مقاومت را می‌بینید. انشاءالله این مقاومت رنگ می‌گیرد ‌و دیر یا زود ثمر می دهد.

و اما دز مورد گزارش خبرگزاری آوا!

تفکیک آگاهی شخص در صلاحیت خبرگزاری ها نیست و خلاف عرف خبرگزاری ‌و خبر نگاری است.

آقای سعید یکی از چند صد دزدی اند که به سناتور و وکیل همه دار و نه‌دار مملکت و‌ ملت را دزدیدند از رئیس شان مسلمیار تا خود آقای سعید همه خاین بودند و یا با سکوت شریک در جنایت و خیانت. لذا ایشان هرگز آگاه مسایل نیستند و سواد کافی هم برای ابراز نه دارند. از ایشان بپرسید چی خدمتی در کدام دور سناتوری خود حتا به ده‌کده‌ی خود کرده است؟ مقاومت ملی افغانستان تحت رهبری احمد مسعود یا کس دیگر حرکت بزرگ ملی است که صحبت‌کردنِ آقایانی به نام سعید و‌ ځاځۍ یا دیگران پیرامون بکُو و نه کو های مقاومت ارزشی برابر کاهی نه‌دارد و از قوه‌ی دراکیت و عقلانیت شان خارج است. شما اصالت بزرگ خبرنگاری تان را حفظ کنید و از کاه‌ها کوه‌ها نه سازید. تاریخ ۹۵ درصد وکلا و سناتوران را محاکمه خواهد کرد که جزإ جنایت کاری انجام نه‌داده اند. وقتی جهان کشور ما را به تروریستان خیبری و پنجابی ‌و چند ملیتی سپرد حالا مکلف است استقلال ما را با حمایت های وسیع و سریع و صریح از جبهه‌ی مقاومت ملی برای ما برگرداند و کمک مان کند. در این مورد کسی از آقایان سعید و ځاځۍ نظری و اجازه‌‌یی نه‌خواسته است.

لینک ها:

1

https://avapress.com/fa/251838/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

 

 

==============================

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. جبهه مقاومت ملی برای لاشخوران پشتونیزم و کاسه لیسه غنی وطن اجازه نمیدهد تا مانند سگ های هار عف بزنند زیرا سید محمد سعیدی و محمد یوسف امین زازی نیز همان کاسه لیسه های غنی اند. وقت آن است که دهن تانرا بند کنید و در غار های تان پنهان شوید مقاومت امروز جنگ علیه تروریست های قبیلوی زازی مانند هاست که همواره وطن را فروخته اند
    افغانستان ضرورت به افکار قبیلوی و پشتونیزم ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا