خبر و دیدگاه

سپه سالارسرافراز جاودانه شد

خورشید خروشید وفروغی به نظرماند
دریا به کنار دگـــرافتــــــاد و گهرماند .
آه ! خدای من که چه می شنوم، چه خبردرد ناک وجانسوزی که به خصوص اهالی قلم ورسانه های داخل وبرون مرزی کشوررا یکسره تکان داد . هرگز باورم نمی شود که آن سپه سالار بلند قامت آزادی، روشنگرآگاه ومبارزبی بدیل، دیگر درمیان ما نباشد، سنگررزم و آزادیخواهی ودرخشش قلم وادبیات زرین پارسی ازنفس افتاده باشد . مگردریغا که چنین شد، عظیمی بزرگ ما به دیار ابدیت پیوست. درحالیکه قلب وقلمم داغ برداشته واین اندوه سنگین مانند کوهی برجسم وروانم فشارمی آورد، سرودۀ خسرو گلسرخی را به یادم میدهد که پیش ازاعدامش به یاد شهید آذر، رفیق همسنگرش سروده بود :
تو رفتی
شهر درتو سوخت
باغ درتو سـوخت
اما دو دست جوانت
این بشارت فردا
هرسال سبزمی شود
وبا شاخه های زمزمه گر
درتمام خاک گل میــدهد
گلی به سرخی خون !
عظیمی رفت اما میراث بزرگی ازشهامت وپیکار، تقوا وآزادگی، قلم وکتاب را ازخود بجا گذاشت که برای سالیان درازی دردل تاریخ سرزمین ما خواهد درخشید والگوئی خواهد بود ارزنده و آموزنده برای نسل امروزونسل های بعدی کشورما .
با زنده یاد عظیمی ازنزدیک شناخت ودوستی داشتم، بزرگمرد بی تکلف، مهربان و دلباختۀ مردم وسرزمین خود بود. درچهاردهۀ سوزان، بخاطرآزادی وترقی اجتماعی درکشور ازکوران حوادث دشوارفاتحانه وسربلند گذشت و کار نامه های ماندگاری ازخود به یادگار گذاشت . او یک نظامی آرام وبا وقار، فرمانده مدبر ومحبوب دل ها بود. نقشه های عملیاتی اش درمیدان های نبرد ودرمقابله با دشمنان رنگ رنگ وطن همیشه با درایت وموفقیت ها همراه بود. گذشته ازان درراستای فرهنگ وادبیات پارسی و ویرایش زبان درجایگاه یک آموزگارنخبه ازهیچ نوع تلاش ورهنمائی دریغ نمی کرد، قلمش شهکارمی آفرید و جاذبۀ کلامش بر دل ها جان تازه می بخشید. با جسارت وحقیقت قلم، ازعملکرد جنایت کاران وتبه کاران پرده بر میداشت، این کارباعث گردید که تعدادی به مخالفت او قدعلم کنند دزدانه ونامردانه ازاینجا وآنجا سرکشند ولاطائلات گویند اما دربرابر صاعقۀ قلم ومنطق قوی انسانی او تاب نیاورده و لاجرم به زانو نشستند. مگرامروز دربرابرتابوت پرشکوه اوسخت نامردانه ناسزا گوئی را آغازکرده اند .
زنده یاد عظیمی فقید با آنکه درطول مبارزات همه چیزدراختیارش قرارداشت اما سربلند وصادقانه زیست، دستانش منزه ازهرگونه آلودگی بود. با آنهمه قدرت وطلاحیت دولتی یک خانۀ شخصی ازخود بجا نگذاشت نیم اطاق مکروریان را فروخت تا ازپول آن به زندگی تبعید شده درازبکستان ادامه دهد.
علیرغم آنکه ازدرد وطن ودوری ازیاران وهمدلان آنهم درغربت وتنهائی رنج عظیمی را بردوش میکشید ولی تا آخرین لحظاتی که به سکتۀ مغزی دچارگردد دست ازقلم نکشید، نوشت ونوشت وروشنگری کرد وآثار ماندگاری ازخود به جا گذاشت .
خداوند روح این سپه سالاربلند قامت معرکه های آزادی، بانی شرف وحیثیت خاک وفرزند صدیق جنبش چپ را همیشه شاد داشته باشد . به خانوادۀ داغدیده ، دوستان ورفقای همدل وهمسنگرش عرض تسلیت وغم شریکی دارم .
3 مارچ 2021
فرانکفورت
Kan een afbeelding zijn van 3 mensen, staande mensen en kaart

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. وفات رفیق عزیز، شخصیت دانشمند و فاضل، سرباز شجاع و مبارز راه انسانیت را برای خانواد گرامی عظیمی، برای افسران و سربازان قهرمان افغانستان، برای اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و همه دوستداران کارنامه ها و جانبازی های مرحوم عظیمی و جامعه فرهنگی افغانها در داخل و خارج کشور تسلیت می گویم و برای فامیل محترم عظیمی صبر و تحمل و سلامت و سعادت آرزو دارم. راهش پر رهرو و خاطره اش جاویدان باد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا