خبر و دیدگاه

در آستانه ی همایش تسلیمی افغانستان به پاکستان

 

 

 

ای وای مردم! 

 

موفقیت تصامیم در دوحه، موفقیت پروژه ی تسلط و حاکمیت “انگریز-آی ایس آی” بر افغانستان است!

 

درین جا می خوانید:

-وقتی استاد خوب دانشگاهی مان دچار شاک مالیخولیایی میشود

– دلقک های اشغال

– زنان توظیف شده در حمایت از برنامه های اشغال

– پس از دو بار سوء قصد، باز هم مدافع طالب

– همه امیدوار صلحی اند که پیامد آن تسلیمی کشور به دست پاکستان و ادامه جنگ و تاراج و غارت به دست اشغال است.

– جنایات غرب ادامه دارد( یورش هوادارن ترامپ به کنگره ی امریکا که با مرگ پنج تن منتج شد، همه رهبران جهان را تکان داده و آن را حمله را شرم آور به دیموکراسی خواندند. اما در کشور من و تو همین اقایان، هم اکنون مرتکب جنایات جنگی – بشری شده به این جنایات ادامه میدهند).

– چه باید کرد؟

 

///

 

ای آن کسانی که خود را نخبه گان می شمارید!!!

ای آن کسانی  که خود را دیپلمات های  کارکشته ی پیشین و یا امروز در امور دیپلماسی افغانستان میدانید!

ای آن کسانی که خود را مبصر و تحلیلگر اوضاع  و احوال جامعه ی افغانستان، منطقه و یا جهان میدانید!

ای آن کسانی که خود را وطندوست میدانید!

آی آن کسانی که خود را عالم دین میشمارید!

ای آن همه کسانی که در برنامه های تلویزیونی ی مربوط به اشغال، حضور یافته و در مورد افغانستان و تامین صلح چرند سرایی می کنید!

 

آیا میدانید، کشور افغانستان، عنقریب، آبستن یک تغییر و تحول غیر متعارف محیرالعقول خواهد بود که تاریخ، شبه آن را در قرن بیست وبیست و یک به حافظه ندارد؟  

آژیتاسیون محرک امپریالیزم جهانخوار، با تمام نیرو، آنچه در کشور ” سیاه بخت” مان افغانستان میگذرد، ازان چشم پوشی نموده؛ همه وقایع خونبار و فجایع ضد انسانی شبکه ی تروریستی طالبان، حقانی، داعش خودساخته و حزب اسلامی حکمتیار؛ این همه پروژه ی انگریزی را، خواسته است تا از چشم عامه ی جهانیان پنهان دارد. 

افغانستان در آستانه ی یک انفجار خونبار تاریخی برای به قدرت رسانیدن تروریسم طالبانی، به وسیله ی الیگارش اقتصادی جهانی قرار گرفته است. آن الیگارشی ایکه  بر مبنای پروژه ی انگریزی، مدیریت و سردمداری امریکایی، تمویل اقتصادی شیخ نشینان کشور های حاشیه ی عرب خلیج فارس و شرکای  تاریخی ی غربی، پاکستان؛؛؛ پاکستان، این سردمدار، این درفشدار  سیاه نامدار و ناجی وحامی  اصلی تروریسم بین المللی که تمامی ی باشگا ه های تربیه و آموزش، تجهیز و تمویل مراکز آموزش تروریزم جهانی دران استقرار یافته است  هرآن در در دست اجرا است.

 قوای امریکا و غرب از افغانستان بیرون میشوند، اما پایگاه های آنان در کشور باقی میمانند. غرب تعداد زیادی پایگاه های خویش را در افغانستان حفظ می کند. امپریال با دریافتن منابع و ذخایر عظیم زیرزمینی و رو زمینی، کشور مان را ترک نمی گوید. امنیت کشور را به پاکستان و نیروی  فعال و جنگی سازمان آی ایس آی یعنی طالبان تسلیم میدارد. پژوهشگران دریافته اند که که غرب در تفاهم با خالق و تولید انگریزی( پاکستان)، و استفاده از بلک واتر پاکستان( طالبان)، در حفظ پایگاه های خویش توافق نموده است. از همین اکنون مسولین پایپ لاین گاز تاپی مامور شده اند. امنیت ایشان نیز به طالبان سپرده شده است. باید هوشیار و بیدار بود. فریب بازی های اشرف ها، عبدالله ها… و سایر اجیران اشغال را نباید خورد.

من طی بیشتر از پانزده سال تمام هی مینویسم و هی مینویسم و با استناد و مدارک هم می نویسم؛ اینکه طالبان دست پرورده و لشکر نیابتی سازمان جهنمی پاکستان” آی ایس آی ” پاکستان است. چرا هیچ کسی آوازم را نمی شنود؟ بار ها مدارک متقن و انکار ناپذیر ارایه داشته ام.

طالبان پروژه انگلیس است و پاکستان خود، همچنان زاده ی انگلیس. استخبارات پا کستان،استخبارات انگلیس است. فراموش نباید کرد که پس از ایجاد پاکستان به وسیله ی انگلیس، اولین رئیس استخبارات پاکستان انگلیسی بوده است. آیا به این زاد و ولد، باز هم شک دارید؟ هر آنکه شک دارد، به آدرس الکترونیکی این کمینه  مراجعه فرمایند. بدون شک همه میدانند که  خالق طالبان پاکستان، و خالق پاکستان همانا حاکمیت جهانخوار انگریز است و بس(کانون توطئه های جهانی و حاکمیت جهان خوار جهانی)؟

 

– وقتی استاد خوب دانشگاهی مان دچار شاک مالیخولیایی میشود

 

ما نمیدانم که امروز  این همه تلاش و جدال در افغانستان، منطقه و جهان برای استقرار حاکمیت آی ایس آی چرا و از چه قرار است؟

دیپلمات ها، تحلیلگران، سیاسیون گویا کارکشته ی مان در مورد ترکیب هیات شرکت کننده برای شرکت در نشست همایش  امریکا – پاکستان ( دوحه) نوحه سرایی می کنند. یا اینکه بر استاد دانشگاه مان که با موضع گیری های مستمر و پیگیر برای عدالت و برابری، تروریزم و بنیادگرایی خیلی خوب درخشیده اند؛ اما با دگرگونی عجیبی احساسات بر ایشان غلبه کرده  ابراز می دارند:  استاد فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل: ما طالب را می خواهیم و طالب آمدنی است، صلح آمدنی است. (با آمدن طالب) هیچ منفعت ما در خطر نیست (بلکه) منفعت دزدان، تروریستها، اختطافچی ها، مافیا، جنایتکاران.استاد دانشگاه مان چه کودکانه و مضحک و خطر آفرین دچار اندیشه های مالیخولیایی و ویرانگر شده اند. ایشان به تداوی روان درمانی نیاز دارند 1 

 

– دلقک های اشغال

 

 همایشی با حضور طالبان و نماینده هایی از افغانستان همچو حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان( برادر ناتنی و یکی از حامیان درجه یک بومی طالبان در افغانستان مزدور سر سپرده ی چندین جانبه ی بیشترین شبکه های اطلاعاتی که سالها به صورت فامیلی در خدمت سازمان آی ایس آی بوده اند و این رابطه را آقای ستیو کول نویسنده و ژورنالیست شهیر امریکایی در اثر مشهور خود زیر نام جنگ اشباح یا فعالیت سازمان های جاسوسی  سیا، کی جی بی، آی ایس آی، سازمان استخبارات سعودی خود موشکافی تمام و ارایه ی اسناد ثقه و متقن به تحلیل گرفته است؛؛؛ و چنین به نظر میرسد که آی ایس آی اسناد و شاید هم ویدیو های سخت ناهنجار و بدنام کننده از ایشان تهیه نموده باشند تا خود[ جناب لگام خویش را نگسلد و اطاعت از فرمانِ آقا و بادار اصلی اش بکند. چونانکه اسناد بدنام کننده جناب دکتر عبدالله تازه به میدیا درز کرده است.]2 با ده‌ها نفر از حامیان شان، دلقکان و میلیونر های معلوم الحال اشغال به سان ستانکزی ها، اتمر ها، فاروق وردک ها،عمر زاخیلواها، داود عمرزی ها، ضیاالحق امرخیل ها، رحمت الله نبیل ها…( مهره های دائمی ایکه طی بیست سال پسین فقط پُست ها و جاهای شان تبدیل شده ولی پیوسته در قدرت شامل بوده اند) حکمتیار این جاسوس چهل و پنج ساله خادمِ  چندین سره ی مهلک در دوردست آی ایس آی؛ افراد منفعت جو و مهلک و تیکه داران قومی و دینی همچو داکتر عبدالله، فهیم قسیم، امرالله صالح، یونس قانونی، محمد محقق، خلیلی، سیاف، عطا محمد نور، تورن محمد اسمعیل، باند ارگ به شمول شهر دار کابل و ده های دیگر پس از اشغال که مهره همیشه حضوری در حاکمیت بیست ساله ی اشغال در کرسی های بلند منصوب شده اند  ( مهره هایی که طی بیست سال تمام اشغال در کشور پایین و بالا شده و به تمثیل گماشته میشوند.) 3

 

– زنان توظیف شده در حمایت از برنامه های اشغال

 

از خانم ها، در کنفرانس مسکو فقط دو خانم شرکت داشتند. یکی بانو حوا علم نورستانی که مشهور به مامور وسرتقلب در انتخاب ریاست جمهوری دور دوم به قدرت رسانیدن آقای اشرف غنی بودند، و خانم دومی، بانو فوزیه ی کوفی عضو پارلمان را که رسانه های اشغال ایشان را  به اوج شهرت رسانیدند؛ به همین اهدافی که حضور ایشان را در چنین همایش ها گویا به نمایندگی از زنان افغانستان لازمی سازند و اهداف و آواز رذیلانه و موذیانه ی خویش را از زبان ایشان به مردم افغانستان و جهان دیکته نمایند.3 

اشغالگران خانم حوا و فوزیه را به ماسکو فرستادند تا گفتنی های خود را از زبان شان به استیذان زنان افغانستان و به ویژه برای فریب اذهان جامعه ی جهانی دیکته نمایند. فوزیه جان در نشست ماسکو چنین اعلام کرد: دیدگاه طالبان نسبت به زنان تغییر کرده و آنها برنامه های خوبی برای زنان افغان دارند.

– پس از دو بار سوء قصد، باز هم مدافع طالب


فوزیه کوفی افزود: طالبان اراده قوی برای پایان جنگ در افغانستان دارند؛ زنان افغان باید با جدیت نظارت کنند تا اطمینان حاصل شود که طالبان پیام زنان و مردم افغانستان را می‌گیرند و این پیام این است که ما به عقب بر نمی‌گردیم. 4

 آنچه جالب است، در ششم مارچ دوهزارو ده در تنگی ابریشم، خانم فوزیه کوفی مورد سوء قصد طالبان هنگام برگشت از شهر جلال آباد قرار گرفته بود. 5

 اما بار دگر پس از کنفرانس ماسکو، در آستانه ی کنفرانس دوحه( نمایش مضحک استخباراتی انگریز- سیا )، فوزیه کوفی، عضو هیات مذاکره کننده دولت افغانستان در یک حمله مسلحانه در مسیر پروان – کابل زخمی شد.

اما بازهم این خانم از جانب حاکمیت اشغال با دست زخمی، در همرایی با دختر جوانش مامور شد تا در نمایش دوحه حضور یابد و اهداف اشغال را دیکته کند. 6

جامعه ی جهانی، زنان و مردم افغانستان باید بدانند که اشتراک این مهره های سیا، نمایشی و برای اهداف ویژه ای مطمح نظر است.

وقتی خانم کوفی در برابر ژورنالیستان در ماسکو اظهار داشت که طالبان، طالبان دیروز نیست، الان تغییر کرده اند. الان درهمایش دوحه که بازهم کوفی را مامور شرکت درین همایش برای تسلیمی افغانستان به پاکستان ساخته اند؛ خبرنگار بی بی سی از آقای حنفی عضو هیات نمایندگی طالبان می پرسد که: ” آیا نظر طالبان پس از سقوط حاکمیت شان در سال دوهزار یک تا کنون تغییر کرده است یا خیر؟ ایشان با افتخار اذعان میدارند که : شریعت، یک شریعت است. هیچگاهی، تغییری در شریعت نمی آید.”. خانم کوفی تاکنون نمیداند که بنیاد گرایی، بنیاد گرایی است. ایشان الان باید جستجو کنند که چرا مامور اشتراک در همایش های منطقوی همچو ماسکو و دوحه شده اند؟ برای اینکه بمثابه ی یک ملعبه در دست اشغال قرار دارند؛ همچو بانو حوا نورستانی. تا اشغالگران، مردم عامه ی جهانی را بفریبد و نمایش دهد که حضور فعال گویا زنان در آوردن نیرو های بنیاد گرا مرتبط به استخبارات پاکستان، در راس امپریالیزم جهانخوار، خواست خود زنان افغانستان بوده است.  

امریکا؛ انگریز، این حامیان یا مادر و پدر اصلی طالبان؛؛؛ این پامپوی جنایتکار و خونخوار و این خلیل زاد امریکایی خونریز و خوناشام نوکر کمپانیهای نفتی امریکا، جمع گنگ بیروت، این همه میلیونر های جهادی دامن گرفته برای جمع آوری دالر های باد آورده ی دو تریلیون دالری غرب، در تلاش و اهتمام برای به قدرت رسانیدن نیروهای نیابتی پاکستان( طالبان وحشی و جنایتکار) اند.

 

– جنایات غرب بازهم ادامه دارد

 

با یورش طرفداران دونالد ترامپ به کنگرس امریکا( نمایندگان بیش از هفتاد و چهار میلیون از مردم امریکا)، که در نتیجه حدود پنج نفر کشته شد، تمام رهبران جهان از جمله آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا آنچه را “صحنه های شرم آور” خواند محکوم کرد. جالبتر از همه آقای بوریس جانسون اظهار داشت که:

” ایالات متحده به دمکراسی در اطراف جهان متعهد است و حیاتی است که انتقال قدرت مسالمت آمیز و قانونمند انجام شود”.  

 چه اظهارات مضحکی! در افغانستان هجوم آوردند، به اصطلاح دیموکراسی نیم بندی را که طی بیست سال با تاراج و غارتگری به تمثیل گرفتند؛ امروز  آن را زیر پاشنه های خشمگین شبکه های تروریستی ای که خودشان به وجود آورده اند، آن را منکوب و لگد مال مینمایند.

 جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت که مردم کشورش “عمیقا از این حمله به دمکراسی تکان خورده و غمگین شده اند”، 

او در توییتی نوشت: “خشونت هرگز در زیر پا گذاشتن اراده مردم موفق نخواهد شد. دمکراسی در آمریکا باید حفظ شود و خواهد شد.”

و ده ها رهبر دیگری که به حکم و دستور حاکمیت سایه در جهان مامور و کار میکنند، اظهارات همگونی ارایه داشتند. اما رهبری کشور ونزوئلا در واکنش به یورش طرفداران ترامپ به کانگرس امریکا چنین اظهارات منطقی، متقن و صادقانه ای داشت:

دولت ونزوئلا گفت که  “با این حادثه قابل تاسف، ایالات متحده دچار همان سرنوشتی شد که با سیاست های تهاجمی بر دیگر کشورها اعمال می کند”.7

 

خوب، وینزویلا با دیپلوماسی نرم این چنین اظهاراتی را در مورد نموده است؛ اما نفس اظهارات جانب وینزویلا اینست که این گویا غرب در راس امریکا، خود چنین سیاست را در سایر کشور ها با جبر و اکراه تعمیل میکنند. همچو کشورمان افغانستان، سوریه، عراق، لیبیا، یمن، و ده ها کشور دیگر همه جنایتبارانه و خونبار در گستره ی جنایات بشری شمرده میشود. این اهریمنان و تجاوزگرانه به اصطلاح مدافعین دروغین صلح و دیموکراسی در تلاش و اهتمام برای آوردن یک حاکمیت توتالیتار خشن مذهبی قرون میانه ای امارتی طالبانی( پروژه انگلیس- لشکر برونمرزی پاکستان) در یک سنگر واحد در برابر مردم مظلوم افغانستان قرار گرفته اند. بلی هموطن با رویکرد همین امپریالیزم جهانخوار و خوناشام است که بیشتر از  چهل سال در کوچه ها و پسکوچه های کشورمان خون جاری و جاری است.    

همه روزه ده ها و صد ها تن از اهالی ملکی و نیروهای مسلح افغانستان از جانب طالبان تروریست که حمایت انگلیس و امریکا را دارد و همچنان نیرو های اشغال، به عناوین عدیده به خاک و خون کشانیده میشوند. این در حالیست که غرب از حاکمیت امارتی طالبان حمایت کرده به جنایت تاریخی متوسل می شود.8

امروز استفاده از ابزار تروریزم به پیروی از انگلیس، امریکا، پاکستان کاملا مود شده است. هر کشور طالب خو در را دارد. حتا کشور های منطقه (سعودی، امارات، قطر، روسیه، ایران، چین،…). حتا شایعاتی تازه در رسانه های اجتماعی درز کرده است که گویا امروز، سران قومی و تنظیمی نیز طالبان مسلح خود را در مناطق خود دارند. دارند.

 

چه باید کرد؟ 

تحرکات ویرانگر، خزنده و گسترده ی زیر زمینی ارتجاع سیاه و ویرانگر امپریال در کشور بد بخت مان در حال گسترش و توسعه است.

موفقیت نشست های دوحه، تسلط عام و تام حاکمیت آی ایس آی بر افغانستان است.

مهره های فعال در حمایت از نشست دوحه را بایست افشا و در صورت امکان به دور افکنیم. زیرا” برنامه دوحه” برنامه انداختن حلقه اسارت دائمی بر گردن تک تک از مردم کشورمان به وسیله کارتل های اقتصادی و نوکر منطقوی آنان ( پاکستان) است.

به هیچ همسایه ای نباید باور داشت. فقط به منافع ملی کشور و ارزش های سیاسی، اقتصادی- فرهنگی، اجتماعی، شهروندی…و آزادی از دست اشغال.

باید همپا، هم آوا و با یک صدا بر ضد توطئه ی دوحه نه بگوییم.

 همه از توطئه های شوم اشغال در رابطه با حاکمیت و تسلط پاکستان بر افغانستان آگاه باشیم!!! 

این پیام را به همه ی کافه مردم مظلوم و درد دیده ی افغانستان برسانیم تا با مهره های اشغال آشنا شده آن ها را از مسیر راهکار مبارزه برای تامین صلح، عدالت و برابری و آزادی و رهایی از بند اشغال از سر راه خود دور سازیم!  

 ///

1

https://www.facebook.com/watch/Kabul-Days-112713900444538/

2

 http://www.razaqmamoon.com/2021/01/blog-post_67.html

 

3

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-47129178

4

https://www.etilaatroz.com/72369/women-and-moscow-meeting-women-can-not-become-president/

5

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2010/03/100306_k02-kofi-failed-terror

6

https://www.yjc.ir/fa/news/7458028/%D9%81%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

7

https://www.bbc.com/persian/world-55570199

8

https://middleeastpress.com/international//%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/

9

آرشیف شخصی نگارنده

10

عکس برگرفته شده از اطلاعات روز.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا