خبر و دیدگاه

کتاب “گزارش نھایی در باره افغانستان”

پیشگفتار مترجم

این رساله در سال ١٩١٠ توسط سید افتخارالدین نماینده برتانیه در دربار امیرحبیب الله
خان نوشته شده است. این گزارش شامل ده فصل و یازده ضمیمه است. فصل اول درباره
امیرحبیب الله، اقارب نزدیک او (برادران، خواھران، زنان، فرزندان)، اشخاص برجسته،
ویژگی ھای امیر و امتیازات سالانه اعضای قبیله او (محمدزی ھا) است. فصل دوم در
مورد سیاست خارجی امیر (مناسبات با پارس، روسه و برتانیه) و فصل سوم در مورد
سفر امیر به ھند و پذیرایی شاھانه از او در ھند است. فصل چھارم در باره نیروھای
نظامی افغانستان و فصل پنجم در باره اداره عمومی و معرفی نخستین مظاھر عصری
(موتر، برق، تیلفون، تلگراف، مکتب وغیره) در کشور است.

 

باقی موضوع …گزارش نهایی در باره افغانستان (1) (1)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا