خبر و دیدگاه

چگونگی دست داشتن رسول سیاف در ترور فرمانده مسعود

 

یک هفته از ترور مسعود گذشته بود که احمد ولی مسعود یک تعداد روزنامه های چاپ لندن را برایم فرستاد که درمورد تروراحمدشاه مسعود نوشته بودند و یکی هم آرمان شهربود که نوشته بود ترور فرمانده مسعود به وسیله عبدالرب رسول سیاف و یاسرتوفیق السیری رییس مرکز تحقیقات اسلامی لندن برنامه ریزی شده بود. یاسرتوفیق السیری دونفرعرب تروریست را به سیاف معرفی می کند به نام های کریم – توزانی برای شان شناسنامه جعلی بلژیکی و ویزه می گیرند. آن دو تروریست نخست وارد پاکستان می شوند و سپس به جلال آباد آمده با سیاف که مهماندار ابوالحانی رهبرالقاعده بود، دیدار می کنند. ابوحانی که ریش سرخ و همسر بوسنیایی داشت چند ماه در جلال آباد اقامت گزید و با سیاف برنامه ترور مسعود را پیش می بردند. سیاف آن دو خبرنگار جعلی را نزد ربانی برای مصاحبه می فرستد. آن دو تروریست دوباره به پاکستان رفتند و انجا چند ماه تربیت شدند و به طیارۀ ملل متحد که برای امارت اسلامی طالبان مواد مورد ضرورت و قرطاسیه می رساند،با کمره تعبیه شده مواد انفجاری به قندهار برگشتند.

در این روزهای شوم سیاف باربار آقای ربانی را تحت فشار قرار داد تا احمدشاه مسعود را وادار به مصاحبه با این دوخبرنگاربسازد و وحید مژده هم در وزارت خارجه طالبان برای این دیدار نقش مهمی را بازی می کرد و مسعود که دیگر نمی خواست با عرب ها دیدار کند، راضی نمی شد، فشارهمسنگران فروخته شده اش به شبکه های استخباراتی، وادارش کرد تا این دو خبرنگاررا که یک هفته در هوتل تالقان منتظرمصاحبه بودند، بپذیرد. انگار که حس ششم مسعود از این مصاحبه نافرجام تاریخی آگاه بود.

آن چه پرسش برانگیز است که خانم نسرین گروس مشاور عبدالله از امریکا و خانم شکریه حیدر از فرانسه یک هفته درهمان هوتل تالقان با این دو تروریست منتظر دیدار فرمانده مسعود بودند، همچنان مسعود خلیلی برای دیدن این خبرنگار فرمانده مسعود را به لب پرتگاه کشاند. این ها پرسش هایی اند که پاسخ آن را وابستگان فرمانده مسعود بدهند چون می دانند، اما مقام های دولتی و ایگوی درون شان و زبونی وجدان شان مانع بیان حقایق می شود. زمانی که عامیلن اصلی ترور، بازماندگان فرمانده مسعود را با معاونیت ها، وزارت ها و سفارت ها خریدند، بدینگونه جنایت رسول سیاف در ترور مسعود ستر و اخفا شد و پروندۀ ترور مسعود را پیگیری نکردند. چنانچه درسفر پاریس تنش ها و تیرگی روابط رسول سیاف با مسعود درحضور خبرنگاران داخلی و خارجی مطرح شد ، اما کجاست ذهن پرسشگر وهوشیار پیروان زبون مسعود که برای چند روز قدرت راه و ارمان مسعود را فروختند و در کنارسیاف چمپانته زده نشستند.

به این سند توجه کنید:

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. من مخالف عبد الرب رسول سیاف هستم. اما من هرگز باور نمی کنم که او در به شهادت رسانیدن احمد شاه مسعود دست داشته بوده باشد. به باور من سی آی ای از طریق نفوذی های خود در گروه دهشت افگن القائده احمد شاه مسعود را شهید کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا