خبر و دیدگاه

نسبت هفده همین سالروز شهادت مسعود(رح)

مردی که دنیا را یکجا کرد!

ارادۀ خداوند (ج) را که درآینده چه پیش می آورد، هیچ کس نمی داند.

شاید 45 سال قبل قربانی ملت وطن عزیزما را به پیشگاه خود قبول کرده باشد، که آزادی دنیا درآن نهفته بود.

این ملتِ غریب ازمادیات، اما غنی ترین ملت ازعشق الهی، که مال، فرزند، آرامی وجان را وداع گفتند. پروانه وار روشنایی جستند وبه عشق حقیقی پیوستند.

ترک آشیانه کردند، آفتاب داغ را برای سوختنِ بدن خود قبول داشتند وبه سرمای که خون را دربدن یخ می بست، ابراهیم وارلبیک گفتند. خداوندا حق است انتخابت. لحاف این مردان  آسمان، دوشک شان زمین خارا، وبالش سرنازنین شان سنگ بود. اما به فرمانش اسمعیل وارگردن می نهادند. این رادمردان ابر قدرت مصنوعی را نشناختند و به ابر قدرت ازلی تکیه زدند. قدرت های که ادعا داشت، شکست نا پذیریم؛ اما به یمن الهی شکستندش .

دیوار آهنینی که لینن دنیا را به دودسته تقسیم کرده بود، فروریختی. دنیا را یکجا کردی، اساس پلیدترین رژیم دنیا را درهم کوبیدی ، هستی دنیای کمونیزم را نابود کردی، جدایی ها بسررسید؛ حکومت های اپارتهاید را ویران کردی.

ای مجاهد تو انتخاب خدایی، توغازی یی، توسرنوشت دنیا را به دست توانایت ازنوساختی، تودامنِ ظلم را دریدی، توشمعِ اُمید ستم دیدگان را نوربخشیدی؛.تودینِ خدا را نصرت بخشیدی .

خداوند درتورات شریف می فرماید : الله لا یجارنه، اخولبلیه  فلر رحمنُ، الطا فُن خفییه.

(سعدی)

باید کسی را که مصیبت رسد ننالد     چرا خداوند، لطف های خفیه دارد

 

خانم رفایل معینِ سیاسی امریکا به مسعود در سپتمبر 1996گفت جنگ را ترک کن : مسعود کلاه پکول خودرا پیشرویش میگذارد ومی گوید، تا وقتیکه برابر همین کلاهم دروطنم جا داشته باشم ازخاکم دفاع میکنم وعلاوه میکند نمی دانم شما نمایندهء امریکا هستید یا پاکستان؟ چند سال بعد همین خانم به جرم جاسوسی برای پاکستان تحت تعقیب وبه محبس سپرده میشود مقدارشجاعت وحب وطن را ازمثال کلاه پکول مسعود باید یاد گرفت.

وقتی عرصه برای حکمتیارتنگ میشود جنرال حمیدگل رءیس ای اس آی ظاهرا برای میانجی گری نزد آمرصاحب شهید درچاریکارمی آید، مسعود وی را بعد سه و نیم ساعت میپزیرد. حمیدگل می گوید من سران مجاهدین را یک ساعت منتظرمی نشاندم مسعود مرا بعد از سه و نیم ساعت پزیرفت.

برناردهانری لوی فیلسوف فرانسوی هنگام دیدار بامسعود میگوید: افغان ها ملتی هستند که تاریخ آنهارا فراموش نمی کند مسعود از نمونهء های همین ملت است ملتی که درس های فراموش ناشدنی را در تاریخ این قرن به یادگار گذاشته . (امید شماره 503)

دانشمند مجاهدِ بزرگ فلسطینی عبدالله عزام می گوید مسعود بهترازناپلیون دربرابر روس پایه داری کرد. جهاد افغانستان در نام مسعود خلاصه میشود. وال ستریت روز نامهء معروف امریکا مسعود را برندهء جنگ سرد نامید.

ایررغوا نویسندهء شهیر فرانسه می گوید مسعود رهبر افکار نوین است. ونس هوگو نویسندهء شهیر امریکایی می گوید مسعود رزم آور  آزاد وخونسرد است .

شاه ظاهرمسعود را وزیر اکبرخان معاصر نامید. گروموف سرقوماندان روس ها دروطن ما چنین گفت: مسعود هدفمند، زیرک، نهایت با اراده،  درتصمیم گیری خود مستقل است و لبا س ساده می پوشد.

مسعود خودش همیش خود را ممنون و مشکور یارانش و مردمش میدانست.

روح شان شاد باد !

هامبورگ 9.9.2018

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا