خبر و دیدگاه

استفاده ابزارى كرزى از اپوزيسيون حكومت وحدت ملى

كرزى را ميتوان مجرب ترين فرد سياسى، مافياى اقتصادى و جاسوس چند جانبه خارجى بشمار آورد كه نه تنها در لايه ها و اقوام مختلف جامعه و كشور، نفوذ قابل ملاحظه ى دارد، بلكه توان و قابليت اجراى مانور هاى بزرگ را نسبت بديگران در مقياس داخل و خارج از كشور در حال حاضر دارد.
او مرد هزار چهره ايست كه حرفه ى جاسوسى را از كار با آى اس آى شروع و با انتلجنت سرويس انگليس ادامه داد و سر انجام سر از گريبان سى آى اى برآورد. او اكنون در سيماى يك دلال سياسى و استخباراتى با چينايى ها و روسها سرمى جنباند، هندى ها را بخود جذب نموده و رژيم ايران را در طمع نگهداشته است.
در مقياس داخل گاه از افتخار نماينده گى طالبان در امريكا ياد مى كند و زمانى به حضورش در جهاد مباهات مى كند و دموكرات بودن كه سر زلفش قرار دارد. براى جمعى از زر اندوزان، زورمندان و متملقان اقوام غير پشتون در قوشخانه سياسى اش، جدول حاضرى ترتيب داده تا از بيگاه تا پگاه و از بام تا شام در آنجا حضور يابند و سر بى مقدار شانرا در خاك مذلت درگاه او بسايند.
حالا عزم را جزم نموده تا دندان حريف و همتبار غلجايى اش را كه از نشئه قدرت، سرش باد كرده و هواى فصل ناتمام سلاطين گذشته را در سر مى پروراند، بيرون بيآورد و پوزه اش را بخاك بمالد. از چندى بدينسو، در بدر، دق الباب دارد تا گله ى از تيكه داران قومى را، با وعده هاى سرخرمن ايكه همه يكجا از خوان نعمت غارت بيت المال مستفيد شوند، بفريبد و بمحور خود جمع كند.
پرسش اينست كه چرا كرزى بطور غير مستقيم در پيريزى و قوام بخشيدن ائتلاف ضد ارگ عمل مى كند و علناً در رهبرى آن قرار نمى گيرد؟
نگرش كرزى به اين ائتلاف ها، نگاه ابزارى است. او بخوبى مى داند كه از اين تخته هاى پوسيده و نمناك، قايقى درست نميشود تا او را بسر منزل مقصود برساند. اين را هم درك مى كند كه اعضاى ائتلاف نيز گرگان باران ديده ى اند كه بيشتر دنبال سود كوتاه مدت خود اند تا در فكر منافع طويل المدت او باشند. بناً قصد رفتن راه طولانى را با آنها ندارد و صرفاً مى خواهد از آنها منحيث چماقى براى ادب كردن حريفش استفاده نمايد.
ضمناً او نميخواهد اعتبار قومى اش را در ضمير جامعه پشتون خدشه دار سازد كه گويا به كمك غير پشتونها، حاكميت قوم و تبارش را ساقط نمود. مضافاً او كه از معماران حاكميت سنتى قوم پشتون در دو دهه ى اخير است، اراده ندارد قدرت انحصارى قوم خود را با ديگران تقسيم نمايد و غير پشتون ها را در ساختار واقعى قدرت سهيم و شريك سازد.
كرزى كه براساس قانون اساسى حق كانديد شدن را ندارد، به نحوى در پى تطبيق فورمول پوتين – مدويدوف است تا يكى از مخلصان پشتون تبارش را از تيره درانى به حاكميت برساند و خود در نقش يك زعيم ملى، نظام افغانستان را از بالا و بطور غير مستقيم، هدايت و رهبرى كند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا