خبر و دیدگاه

فــیدرالــی حــلال و فــیدرالــی حــرام

از نظــام فــیدرالــی حــرام لطیــف پدرام تا نظــام فــیدرالــی حــلال گلبــیدین راکــتیار !
درین روز ها این موضوع در رسانه های اجتماعی به یک معمای بزرگی تبدیل شده که چرا نظام فیدرالی لطیف پدرام حرام و در مقابل نظام فیدرالی جناب حکمتیار حلال است ؟
اما دلیلی که اصلا چنین سوالی در ذهن جوانان و روشنفکران ما خطور کند خود بیانگر سطحی نگری و فقدان ژرف نگاه ما در موضوع و عدم شناخت دقیق ما از دو شخصیت که در بالا از ایشان نام برده شد می باشد.
شاعر درین باب چه زیبا گفته :
دانه فلفــل ســــــیاه و خــــال مــــاه ویان ســــــیاه
هـــر دو یک رنگ اند امــا این کجــا و آن کجــا
نظام فیدرالی لطیف پدارام با نظام فیدرالی گلب الدین حکمتیار فقط وجهه مشرک اسمی دارند و در غیر آن از دو مقوله کاملا متفاوت و متضاد صحبت میکنند که نتیجه منطقی آن حرام بودن یکی و حلال بودن دیگری می تواند باشد.
نظام فیدرالی لطیف پدرام یک پدیده غربی و نظام کفریست که هدف آن فقط ایجاد درز و شقاق میان امت اسلام و تجزیه دیار مسلمین است تا بدان وسیله کشور واحد و یکپارچه افغانستان و ملت افغان را به ملیت های پشتون ، تاجک ، هزاره و ازبک تقسیم بندی کرده و زمینه تجزیه کشور را فراهم سازد.
اما بر عکس نظام فیدرالی جناب حکمتیار فقط تقسیم بندی کشور به دو قلمرو اداری یکی مناطق پشتو زبان کشور زیر پرچم سفید خلافت اسلامی طالبان و دیگری مناطق فارسی زبان کشور زیر پرچم سبز امارت اسلامی حزب اسلامی است که در هر دو قلمرو شریعت غرای محمدی جاری بوده و شمشیر اسلام حکومت میکند.
لهذا کور با عصایش خواهد دید که نظام فیدرالی جناب لطیف پدرام با نظام  فیدرالی جناب حکمتیار همچون شب و روز یا شیر و قیر از هم تفاوت دارند و بنا به اقتضای عقل سلیم انسانی و انصاف و مروت باید هم یکی حرام و دیگری حلال باشد.
با تقـــديم حــــــــــــــــرمت
حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا