خبر و دیدگاه

امتحــان پدرکــلان امــام حســین

اشــرف غنــی گفــت پارچــه پارچــه شــدن فــرزندان مــا و ریخــتاندن خــون شــان فقــط امتحــان پدرکــلان امــام حســین اســت.
اما بدون شک که در ذهن هر انسانی این سوال پیدا می شود که چرا پدر کلان امام حسین فقط اولاد غریب و غربه و مامورین پائین رتبه را مورد امتحان و آزمایش قرار میدهد و نور چشمی های شیر و پراته خور شیک پوش هایلکس سوار را ازین امتحان مبرا میدارد.
به یقین که چنین نیست و در دربار الهی همه بدون در نظر داشت موقف و منزلت اجتماعی مورد امتحان و آزمون خداوندی قرار میگیرند فقط سوال امتحان کمی از همدیگر فرق داشته و از هر گروه مطابق سطح زندگی اجتماعی و طبقاتی شان تهیه و تدوین گردیده است.
سوالات امتحان اولاد غریب بسیار ساده و آسان بوده و سخن از اشک و خون و قتل و کشتار و انتحار و انفجار در چاراهی دهمزنگ و چارراهی صدارت است و برعکس سوال های امتحان شهزادگان و نورچشمی های شیر و پراته خور خیلی مغلق و پیچیده و معنی بلند شان فهم تند می خواهد و در آنجا سخن از خرید و فروش اسعار خارجی و احجار کریمه و فلزات نجیبه و املاک منقول و غیر منقول در دوبی و امارات و لندن و نیویارک است که اولاد غریب از آنها سر در نمی آورد.
حالا ما نباید در کار خدا تشبث کرده و به زعم خویش خواهان برقراری عدالت اجتماعی در امور زندگی گردیم که چنین کاری عواقب وخیمی در پی خواهد داشت.
کافیست تصور کنید که خواست شما مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته و حضرت ایشان فقط برای یکروز سوالات امتحان اولاد غریب و اولاد غنی را تبدیل کند ببینید چه فاجعه ای در مملکت رخ خواهد داد.
اول که اولاد غریب به علت بلد نبودن به زبان انگلیسی سوالات امتحان را نافهمیده همه دارایی ها و ذخایر طلا و الماس را در قمار بزرگ به مفت به دلالان و مافیای بین الملل می بازد و در اخیر حتی پول برگشت به وطن را هم نداشته و مجبور از دوبی تا کابل پای پیاده برگردد.
سوالات امتحان اولاد غریب برای شهزادگان نازدانه و شیر و پراته خور نیز نهایت دشوار و عواقب آن برای دولت رقتبار خواهد بود ، شما تصور کنید که مریم جان نازدانه برا ی اشتراک در این امتحان در چارراهی صدارت قدم رنجه فرماید و چند لحظه بعد پارچه های بدن نازنینش را اشرف غنی و بی بی گل از شاخه های درختان و بالای دیوار خانه ها جمع آوری کنند.
آیا در آن حالت باز هم اشرف غنی دست صلح و دوستی به سوی برادران ناراض و مخالفین سیاسی اش دراز خواهد کرد ؟
آیا در آن حالت باز هم اشرف غنی این کار را امتحان پدرکلان امام حسین گفته و قلب خون چکانش را تسلی خواهد داد ؟
آیا در آن حالت باز هم اشرف غنی بعد از نیم ساعت در مجلس ضیافتی در ارگ اشتراک ورزیده و همه چیز را فراموش خواهد کرد ؟
به یقین که نه !
بلکه حد اقل یک هفته عزای عمومی اعلان شده و تمام علمای دینی و تیکه داران قومی از سراسر کشور برای فاتحه خوانی بزرگ در ارگ و دور و پیش ارگ جمع خواهند شد و شهر کابل سیاه پوش شده به شهرعزاداری تبدیل خواهد شد و برای اولین بار چند زندانی طالب به پای جوخه دار برده شده و طعم تلخ مرگ را خواهند چشید.
امریکا و انگلیس به پاکستان و پاکستان به سگان طالبش دستور صادر خواهد کرد که بار دیگر مرتکب چنین اشتباهی نگردند.
با تقـــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا