خبر و دیدگاه

همنظــری عــین و غــین

 
عــین وغــین فقــط در انتقــال تابوت هــای ســربازان کشــور بســوی قــبرســتان کــاملا با هــم همنظــر اند
با وجود اختلافات شدید و گسترده ایکه میان اشرف غنی و داکتر عبدالله از طرز پوشیدن لباس گرفته تا سیاست های داخلی و خارجی شان وجود دارد اما در یک نکته که همانا انتقال تابوت های سربازان کشور بسوی قبرستان است ایشان کاملا با هم همنظر و همنوا اند.
توجــه همــوطــنان گــرامــی را به صحــبت هــای دوســتانه مــیان ذوات محــترم اشــرف غنــی و داکــتر عبــدالله درین باب جلــب میکــنم :
داکـتر عـبدالله :
داکتر صایب دیگه وخت ها خو شریک پنجاه فیصدی تانه بکلی فراموش میکنین اما هنگام انتقال تابوت سرباز ها باز مه بیادتان می آیم.
اشـرف غنـی :
بچه خر چرا دروغ میگی ، مگر در وقت تقسیم دالر همیشه بیادم نبودی ؟
تقسیم دالر خوشت می آید اما از تحمل وزن تابوت ها شکایت میکنی !
داکـتر عـبدالله :
نی مه شکایت نمی کنم فقط می خاستم بیاد تان بیارم که بدون مه ناف تان میرفت و روده های پلاستکی تان پاره می شد.
اشـرف غنـی :
بچه خر ، میفامی بدون مه گلب الدین تو ره ده تابوت انداخته سر شانه خودت تا قبرستان انتقال میداد.
داکـتر عـبدالله :
حالی هم گلب الدین با حمایت شما تصمیم داره که تمام ملت ره به تابوت انداخته طرف قبرستان روان کنه.
اشـرف غنـی :
بچه خر ، تو به ملت چه کار داری ، خدا را سپاسگذار باش که فامیلت ده خارج زندگی میکنه.
مریم دخترم چند روز به کابل آمده بود با وجودیکه طالب ها برایم قول آتش بس داده بودند ولی با آنهم شب و روز آرام و قرار نداشتم.
داکـتر عـبدالله :
نی مه به اولاد هایم اصلا اجازه نمیتم که روی شان ره طرف افغانستان بگردانند ، ماه به ماه خرچ و مصرف شان ره به دالر برایشان روان میکنم دیگه مرگ میخواهند که یاد جهنم کنند.
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا