خبر و دیدگاه

آیا «جوانترین خلبان زن بوئینگ 777» ترفند است؟ آیا شگوفانی استعداد های زنان؛ توطئه غرب میباشد؟

 


دوشیزه ایکه به حیث زیبا ترین دختر جهان در حدود زمانی معین؛ ثبت دفتر مُعرَف الگو ها در غرب یعنی «کتاب گینس» گردیده است. به این سیما به مثابه چراغ رهنما؛ دقت فرموده لطفاً عرایض آتی را دنبال نمائید!

*********

اگر مدعی شوم که از استقبال و تحسین نوشته ها و آثار خودم شادمان نمیشوم؛ بد ترین دروغگویی ممکن را مرتکب شده ام ولی اینجا بنا ندارم از پیام های نوازشگرانه و محبت آمیز عزیزان دور و نزدیک خاصتاً در رابطه به نوشتار «پرواز با پری آرزو ها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها!» جز عرض سپاس؛ یاد دهانی بیشتری نمایم.

اما یک واکنش ویژه؛ سزاوار ارجگذاری و در عین حال نیازمند توجه و تأمل بسیار است. و این واکنش بی رو دربایستی در تقبیح همین نوشتار میباشد؛ که برایم راجع گردیده است!

فشرده بخش اساسی متن دریافتی که رو برداری از یک مجلس حجره ای چند نفره میباشد؛ تقریبا” چنین است:

«چیز های پر سر و صدای غربی مانند جایزه های نوبل تا یک زمانی خوب چلش کرد و هرکس که می شنید فلان و فلان جایزه نوبل گرفته دهانش باز میماند و خیال میکرد؛ این آخرین نعمت دنیاست و فقط نادره ها و نابغه ها اینگونه تعریف و تجلیل میشوند. مگر با تجربه های رسوا شده مانند جایزه صلح نوبل که به رئیس جمهوری نو انتخاب شده امریکا (اوباما) که یک مزدور جنگی کمپانی های اسلحه سازی بود؛ داده شد و یا با آن؛ دختر خورد سال پاکستانی ملاله را مشهور ساختند و زن بیرحم و عاطفه مثل آنگسانگ سوچی را لباس قهرمانی صلخواهی پوشاندند تا به هدف های استعماری شان استعمال نمایند؛ قوت و تأثیر این ترفند ها در جهان کم شد و شاید چند سال بعد این رسم و رسوم دیگر کاملاً متروک شود.

حال نوبت ترفند هایی دیگر قهرمان سازی و عوامفریبی است. «جوانترین پیلوت زن بوئینگ 777» که فلان دختر دهاتی سی ساله هندی را اعلان کرده اند؛ یکی از این ترفند های جدید است. از این سلسله فلان زن که گویا در فضا از مرد ها پیشی گرفته است؛ میباشد و در حدی هم زن هایی که گویا در مدیریت و تجارت یا هنرمندی یا ورزش موفق و میلیاردر شده اند…

این قدر که غرب با زن و ظرافت و زیبایی و جذابیت جنسی آن بازی کرده و از آن پول می سازد و دیگر هدف های اغواگرانه و گمراه کننده خود را در کشور های غربی و شرقی به پیش می برد؛ شاید از هیچ چیز دیگر جهان و انسان بهره گیری نکرده و نتوانسته است بکند. حال اینکه یک زن سی ساله دهاتی که زیاد هم معلوم نیست به راستی کجا ها چقدر تحصیل کرده پیلوت پیشرفته ترین و بزرگترین طیاره جهان شده آنقدر ثابت کردن کار ندارد. به راستی در عقب فرمان همان طیاره می نشیند و مثلاً در حضور داشت خبر نگاران و شاهدان طیاره را بالا میکند و راه می برد و باز پائین می نماید.

در حالیکه طیاره شاید با تخنیک های «پهباد بدون پیلوت» رهبری شود. کس چه میداند. مقصد زن و دختری مانند «آنی دیویا»ی هندی یا مثل آن از جای و سرزمین دیگر مانند ملاله و انگسان سوچی و دیگر ها به هدف های دور برد غربی استعمال میشوند. شاید خودشان هم ندانند و متوجه نباشند.

وقتی نویسنده و قلمزنی مثل عالم افتخار آسمان و ریسمان را به هم بافته از آن یک “شاهنامه” می سراید؛ او هم نادانسته مورد استعمال هدف هایی که خودش امپریالیستی میخواند؛ قرار گرفته است.

در سراپای انترنیت فارسی زبان؛ بپالی؛ جز همین یگ گپ تکراری که «جوانترین خلبان یا پیلوت زن بوئینگ 777 » فلانی بنت فلانی حرف و سخن دیگری نیست اما افتخار ما این سوژه را میگیرد و از حاتم بخشی خواجه حافظ هم زیاد تر؛ سمرقند و بخارا را نی که همه زمین و آسمان را به خال هندوی «آنی دیویا» می بخشد که شاید در اصل از خدمه های عادی شرکت های هواپیمایی فرق زیاد نداشته باشد….این است که در نشر و بارز ساختن این چنین مقالات؛ سازمان سیاسی پخته؛ احتیاط میکند!»

نا گفته نماند که اصل این بحث یک دیالوگ خیلی جدی بوده است و متأسفانه در حال به صلاح نمیدانم حرف و حدیث طرف دیگر دیالوگ را به نشر بسپارم. فقط به خاطر آنکه چونی و چرایی به میان امدن سخنان فوق دانسته شود؛ همین قدر  خاطر نشان میسازم که جدل؛ اصلاً پیرامون رهبران معین و سایت های مشخص حزبی دست چپی آغاز گردیده که  شکل و محتوی انها بی خاصیت و افتضاح خوانده میشود که خود؛ سند ها و اثباتیه هایی استند برای شاریدگی و پوسیدگی مدعیان کذاب و حتی گماشته دشمنان جنبش برای به بیراهه کشاندن و عقیم داشتن آن در 15 ـ 16 سال اخیر.

در بحث یاد میشود گذشته از اینکه رفتن به چنین سایت ها مانند رفتن به معبد های هندی برای زیارت بُت های خاص است؛ حتی سیاهه هایی که درین سایت ها درج میگردد؛ نیز به ترتیب تعلق به مقامات و مدعیان بُتواره است نه به ترتیب اهمیت مطلب و مطالب شائیسته اگر هم باشد؛ به کنج و کنار پرتاب میشود طوری که کس نبیند و نخواند!

به این سلسله است که از تازه ترین مقالات با ارزش و موفق که درین سایت ها جا و همتا ندارد؛ چند تایی مورد تذکر قرار میگیرد که خوشبختانه یا بدبختانه نوشتار «پرواز با پری آرزو ها…» در مورد اسطوره جدید «جوانترین خلبان زن هواپیمای بوئینگ 777» یکی از اولین هاست و بیشترین و داغترین قسمت مجلس را به خود اختصاص میدهد.

و قسمت نقل شده از این جلسه؛ قریباً اتمام حجت است و به تعقیب آن طرف های مجادله؛ آتش بس میکنند!

*******

اینجانب هم از عزیزی که رو برداری این صورت جلسه را لطف کرده به من فرستاده اند و هم از همه محترمانی که اصلاً در مورد این کمترین بحث و فحصی نموده اند؛ نهایت سپاس گزاری و عرض شکران می دارم. به مصداق شعر مشهور مولانای بلخی:

             خوشتر آن باشد که سِرّ دلبران       گفته آید  در حدیث  دیگران

بنده تا اینجا که در رده های حاکمه و ساختار های غیر انتخابی و پنهانی حاکمیت های سرمایه سالاری دنیا مانند آنچه جان کولمن از آن با رمزیه «کمیته 300» یاد کرده و با همین نام کتاب مهمی راجع به برهه ای از آن پرداخته است؛ آگاهانه موافقم که این محافل و مقامات اساساً کانون توطئه ها به سطوح و مقیاس های کوتاه و بلند زمانی ـ مکانی بوده اند؛ استند و خواهند بود.

ولی موافق نیستم که این محدوده بدون دقت و وسواس به تمامی تمدن و فرهنگ و علوم و تکنولوژی و هنر ها و سنن و باور ها و ارزش ها و ضد ارزش های جهان غرب و فراتر جهان صنعتی و مدرن که حالا گسترش فزایندهء حقیقتاً جهانی دارد؛ توسعه بخشیده شود.

وقتی میگوئیم: «کانون توطئه ها … و ایضاً دسیه ها و ترفند ها و تحریف ها و تفتین ها..» در نفس و ذات خود بدین معناست که خودِ جهان تحت رهبری کمیته حاکمه مخفی 300 و غیره و غیره و حتی دولت ها و مراجع موقوته و گزینشی دموکراتیک دنباله روی آنها؛ سرشار از جبر ها و ارزش و سنن و باورها و قرارداد ها و قانون های انسانی و غیر توطئه ای و غیر امپریالیستی و چه چه است که بر همان اساس؛ حاکمانی آنچنانی و اینچنانی؛ خویشتن را ناگزیر می بینند تا از عالم واقع و عینی؛ سیما ها و نیات خود  را پنهان نمایند و برای طراحی و ساخت و ساماندهی نه چندان آسان و بلکه اغلب خیلی ها مشقت بار و توأم با ریسک ها و خطرات توطئه ها و دسایس دُوربُرد و میان بُردی مانند سوء بهره کشی ها از زنان؛ جانفشانی کنند و احیانا نبوغ های بشری را هم از عالم دزدیده درین کارگاه های شیطانی استخدام و وادار به کار های ضد بشری بدارند!

پس اینجا دنیای واقعی و عینی؛ اصل است و محافل و مراجع دسیسه ولو حاکم و قدر قدرت فرع.

البته در باره همه زوایا و ابعاد موضوع که دنیایی است؛ درین مختصر جای تحلیل و تفصیل وجود ندارد و حتی همین که عناوین و اخبار و اطلاعاتی از قماش تثبیت و تعیین «جوانترین خلبان زن بوئینگ 777»؛ در پشتش مقاصد و اهداف سوء دارد یا خیر؛ امکان بررسی همه جانبه نمیتواند داشته باشد.

معهذا به روال آنچه گفته آمدیم در عالم واقعی و عینی؛ ترانسپورت هوایی یک بخش بسیار عظیم مدنیت و علوم و تکنولوژی عصر را احتوا میکند که خاصتاً بنابر حساسیت سنگین ذاتی اش؛ نمیتواند حتی به مقادیر ناچیز تابع هوس ها و دسایس آن چنانی باشد. طور مثال همین شرکت هوا نوردی بوئینگ دارای هزاران کادر و پرسونل دانشمند و متخصص و منجمله پیلوتان و خلبان ها و فرماندهان پرواز وغیره است. اینکه چند دسیسه گر امپریالیست و صیهونیست به خاطر راه اندازی فلان و بهمان توطئه دُور بُرد به سر همه کلاه گشاد گذاشته و یک دختر دهاتی بی سویه و بی استحقاق هندی را بر افرازند و برتمامی سایرین برتری داده پیرامون او تبلیغات جهانی به راه اندازند؛ و به های و هویی هم مواجه نگردند؛ بر عقل سلیم پذیرفتنی نیست.

این است که بدبختانه؛ بیشترینه ما چپی های عجول و به زعم خویش؛ ناز و نازنین افغانستان نه خود و کشور و سرزمین و فرهنگ و تاریخ و تمدن کهن و روح و روان مردمان خویشتن را درست شناخته ایم و نه جهان واقعی و عینی و پُر آدم باسواد و دانا و توانا و مجرب و حتی متهور غرب را؛

امپریالیزم و صیهونیزم و ایزم های دیگر آنرا ماچ کرده بگذارید به جایش!

آنچنانکه در آغاز فوتویی از زیبا ترین دوشیزه برگزیده در کتاب الگو های گینس؛ تقدیم کردم؛ حالا چند نمونه دیگر خلبان و هواباز نام بردار و معروف و مقبول جهانی از زنان دیگر و کشور های دیگر را پیشکش نموده و می پرسم؛ آیا همه اینها فقط دسیسه امپریالیستی است و به منظور بهره کشی از زیبایی و جذابیت زنان جهان به اهداف پول سازی مونوپول ها و میتروپول ها و مافیا های چنین و چنانی عنوان و ریکلام گردیده است یا بیانگر حقایق عینی و متعالی و قابل تحسین و آموزشگر و انگیزاننده میباشد؟!

کپتان نیلوفر رحمانی؛ دختر و خواهر پیلوت خودمان. وی حینی که 23 سال داشت و در نیروی هوایی افغانستان خدمت می کرد. از طرف مجله آلمانی “بیلد” به عنوان زیباترین پیلوت جهان معرفی گردیده بود.

شمار زنانی که در اردوی افغانستان خدمت می کنند هنوز بسیار کم است. اما زنان در قوای هوایی این کشور در سال های اخیر دست آوردهای زیادی داشته اند. صفیه فیروز که زمانی یک دختر افغان در مهاجرت بود، پس از فروپاشی رژیم طالبان، دومین پیلوت زن در اردوی افغانستان شد که اجازه پرواز دارد.

کاپیتان ستوان خلبان ” ژولیت فلمینگ، ” 31 ساله خلبان جنگنده تورنادو نیروی هوایی بریتانیا ! استاد حمله به اهداف زمینی و پدافند نیروهای متخاصم در افغانستان در ارتفاع بسیار پایین در وضعیت ” Low level fight ” بارها و بارها این اهداف را منهدم و لقب ” جــــارو ” را به خود اختصاص داده است !!!

از چپ :
سرگرد خلبان:Andrea Misener
سروان خلبان : Jammie Jamieson
سرگرد خلبان : Carey Jones
سروان خلبان : Samantha Weeks
خلبان جنگندۀ : اف 15 عقاب بال سوم پایگاه Elmendorf نیروی هوایی در ایالت آلاسکا

کاپیتان اکرم منفرد آریا (زاده ۱۹۴۶ در تهران) نخستین زن خلبان تاریخ ایران و ساساندخت ساسانی در سن ۲۰ سالگی جوانترین زن خلبان جهان در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران ، پایگاه هوایی قلعه مرغی تهران که خلبانی نخستین جت های ترابری نیروی هوایی ارتش ایران( لاکهید ) را بر عهده داشته و با وقوع انقلاب اسلامی؛ به سوئد مهاجرت کردند.

فهیمه احمدی دستجردی جوانترین خلبان زن در ایران است.

در کل دنیا اغلب، مردان به شغل خلبانی روی آورده و این کار پرطرفدار را برای خود انتخاب می کنند.اما خانمها نیز در این عرصه موفق بوده و ثابت کرده اند که خواستن توانستن است. در ایران تعداد اندکی از خانمها تا کنون توانسته اند به این حرفه مشغول شوند. فهیمه احمدی دستجردی این بانوی 34ساله، هم در حوزه مهندسی پرواز تحصیلکرده است، هم در خلبانی. حدود 3هزار ساعت پرواز با هواپیمای توپولف به عنوان مهندس پرواز دارد و اگر چند روز پرواز نکند، دلش برای پرواز تنگ می شود.خانم دستجردی خلبان زن جوانی در جت بوئینگ ام دی است!

ستوانِ خلبان ” کارا سپیِرز هالتگیرین؛ نخستین و تنها زن خلبان جت جنگنده و رهگیر شکاری اف 14 تامکت در جهان در سن 27 سالگی بود که در سال 1994 هنگام فرود بر روی عرشه یو.اس.اس آبراهام لینکن ، دچار حادثه شده و جان سپرد.

این حادثه بر خلاف تصور اولیه؛ انگیزه ای برای حضور زنان در نیروی هوایی ارتش کشورهای جهان به منظور اثبات توانایی های زنان در آسمان گشت و در حال حاضر در اکثر کشورهای عضو ناتو زنان خلبانی جنگنده های در حال خدمت در نیروی هوایی ارتش کشور متبوع خود ( خصوصاً اف 16 فایتیگ فالکون ) ها را تا جایگاه لیدری اسکادران و با متوسط سنی 29 سال بر عهده دارند.

شرکت هواپیمایی ایزی جت، می گوید که کیت مک ویلیامز جوانترین خلبان زن این شرکت هواپیمایی تجارتی است. او که (تا نگارش راپور) به 100 نقطه جهان پرواز می کرد؛ می گوید که بیشتر مردم وقتی از سن او باخبر می شوند تعجب می کنند و تحت تاثیر قرار می گیرند.

 وقتی که کیت، سیزده ساله بود، تمرین های پرواز را شروع کرد. وی در مصاحبه با خبرگزاری پرس آسوسیشن، گفته که هرگز فکر نمی کرد روزی خلبان هواپیماهای مسافربری شود.

او پس از تمرین های پرواز در ساتهمپتون، در ماه مه 2011 به عنوان کمک خلبان، کار خود در شرکت هواپیمایی ایزی جت را شروع کرد. پس از گذراندن دوره سرخلبانی، اخیرا ایزی جت او را به مقام خلبانی ارتقاء داده است. البته کیت، در جهان جوانترین زنی نیست که شغل خلبانی را انتخاب کرده است.

حدود 5 درصد خلبان های هواپیماهای مسافربری زن هستند.

سال گذشته ایزی جت اعلام کرد که می خواهد شمار خلبان های زن خود را به 12 درصد افزایش دهد.

جولی وستورپ، رئیس سازمان خلبان های زن بریتانیایی، امیدوار است که زنان بیشتری با الهام از کیت مک ویلیامز، حرفه خلبانی را انتخاب کنند.

به گزارش بی بی سی، جولی وستورپ می گوید که هم سازمان خلبان های زن بریتانیایی و هم ایزی جت می دانند که برای دختران و زنان جوان هنگام انتخاب شغل، زنان خلبان به عنوان مدل و سرمشق تا چه حد اهمیت دارند.

کاپیتان سروان خلبان کارِن وندِربروک دومین خلبان زن بلژیکی جنگنده اف 16 شاهین مبارز و جوان ترین خلبان زن (جنگنده) در جهان !!
وی در 22 سالگی در عملیات جنگی افغانستان حضور داشته است !!

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا